Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach, informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 9 czerwca 2021r Ustawy z dnia 15 kwietnia 2021. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Departament Polityki Rodzinnej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przekazał informację, że ustawa ta umożliwia min. korzystanie z elektronicznej Karty Dużej Rodziny wyświetlanej w aplikacji mObywatel. Posiadacz aktywnej Karty (niezależnie czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Warunkiem jest dostęp do aplikacji mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlić karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR). Aplikacja mKDR zostaje zamknięta z końcem czerwca 2021r. Osoby które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy kartach tradycyjnych.

Ponad 240 osób uczestniczyło w integracyjnym Marszu Nordic Walking, jaki miał miejsce 23 czerwca w Centrum Edukacji Ekologicznej w Widełkach. To już drugi „marsz po zdrowie” w naszej gminie – tym razem starsi uczestnicy na trasę wyszli ramię w ramię z młodszym pokoleniem. Ze wsparciem specjalistów od Nordic Walking poznali technikę maszerowania, poprawili kondycję, a przede wszystkim – doskonale się bawili, odnowili znajomości i nawiązali nowe kontakty. Piechurów powitał na starcie marszu burmistrz Dariusz Meresiński.

Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na "Modernizację gospodarstw rolnych", i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje do 19 sierpnia 2021 r.

Po raz pierwszy w tym samym terminie można składać wnioski o przyznanie pomocy dotyczące wszystkich obszarów wsparcia w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych", tj.: rozwój produkcji prosiąt (obszar A); rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B); rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C); inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) oraz nawadniania w gospodarstwie.

W związku z trwającymi upałami i brakiem opadów, apelujemy do Mieszkańców gminy Daleszyce o rozsądne wykorzystywanie wody z sieci wodociągowej. Przypominamy o uchwalonym przez Radę Miejską w Daleszycach zakazie napełniania wodą z gminnego wodociągu basenów i podlewania nią ogródków i terenów zielonych.

Skutkiem przedłużających się upałów jest susza, tymczasem Zakład Usług Komunalnych alarmuje, że pobór wody na terenie naszej gminy znacząco wzrósł. Aby uniknąć przerw w dostawie wody do codziennego użytku oraz zagrożenia braku wody w hydrantach przeciwpożarowych, prosimy Mieszkańców naszej gminy o odpowiedzialność i solidarność.

Dbajmy o przyrodę, zbierajmy deszczówkę

W upalne dni najwięcej wody jest zużywane na podlewanie przydomowych upraw. Mimo obowiązującego zakazu, napełniane są też baseny. Sytuację pogodową mają zmienić zapowiadane burze, jednak nawet gwałtowne ulewy nie nawodnią wysuszonej ziemi. Do tego konieczne są systematyczne lub długotrwałe opady na większym obszarze. Niestety, zmiany klimatyczne sprawiają, że oszczędzanie wody musi nam wejść w nawyk.

Ekolodzy przypominają, że najlepszym sposobem dbania o tereny zielone jest podlewanie jej wodą deszczową, która jest najbardziej przyjazna roślinom, wolna od szkodliwych pierwiastków i pełna wartości odżywczych, a ponadto – jest darmowa. Zbiorniki na deszczówkę powinny być już standardem na każdym podwórku, ale wystarczy choćby wiaderko podstawione pod rynnę, by cieszyć się cennym zasobem i żyć w zgodzie z naturą.

Gmina Daleszyce jest w trakcie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowych aż 17-tu zadań dotyczących sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej; w efekcie powstanie ponad 9,3 km nowych instalacji.

- Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej to obecnie jedno z najważniejszych zadań gminy i wyzwanie, by sprostać nie tylko potrzebom ludzi, ale jednocześnie – rosnącym wymogom dotyczącym ochrony środowiska naturalnego – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński. – Nasza gmina wciąż się rozrasta, przybywa mieszkańców i nowych domów, dlatego w dziedzinie porządkowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej pracujemy bez wytchnienia, budując nowe sieci, projektując, odnawiając – przyznaje burmistrz. – Choć budowa kanalizacji nie wzbudza tak dużych emocji, jak nowa droga czy szkoła, to jednak zasadniczo zmienia komfort życia, dlatego kolejnych 17 zadań, jakie ogłosiliśmy, uważam za ogromny krok w kierunku dalszego rozwoju naszej gminy.

Nowe zadania dla 9 miejscowości

Zamówienie gminy dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na budowę odcinków sieci wodociągowych w miejscowościach: Słopiec od działki 201 do 194/2 oraz do działki 984 o długości ok 950 mb, Marzysz-Kiełków o długości ok 180 mb, do działki 13/5 w miejscowości Mójcza o długości ok 215 mb, Brzechów o długości ok 950 mb, Słopiec Szlachecki o długości ok 1.1 km, Mójcza o długości ok 1 km, Komórki do działek od numeru ewid. 144/1 do 146/5 o długości ok 230 mb, Niwy od numeru działki ewid. 1157/3 do 1157/55 o długości ok 500 mb.

Zadania dotyczące projektów budowy sieci kanalizacyjnej dotyczą miejscowości: Marzysz-Kiełków o długości ok. 180 mb, Brzechów o długości ok 200 mb, do działki 13/5 w miejscowości Mójcza o długości ok 25 mb, Słopiec Szlachecki o długości ok 780 mb, Mójcza o długości ok 1.2 km, Daleszyce do działki 4526 o długości ok 50 mb, Daleszyce na działkach od numeru ewid. 937/6 do działki 880/2 o długości ok 580 mb.

Zadania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będą realizowane w miejscowościach: Szczecno o długości ok 250 mb oraz Komórki do działek numer ewid. 188/3, 188/6, 188/7, 188/8, 188/9, 188/10, 188/11, 188/12 o długości ok 350 mb.

Porządkujemy kompleksowo

Po wyborze wykonawców i opracowaniu projektów będzie mogła rozpocząć się budowa kolejnych tak potrzebnych mieszkańcom instalacji.

Tymczasem w tej chwili gmina Daleszyce jest już w trakcie realizacji około dziesięciu podobnych zadań, m.in. rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Kranowie, wodociągu w Mójczy, projektowania kanalizacji w Brzechowie i Niestachowie, rozpoczęcia przebudowy oczyszczalni w Szczecnie.

- 29 czerwca również oficjalnie zakończy się rozbudowa oddanej z początkiem roku do użytku oczyszczalni w Daleszycach, zakończył się też remont oczyszczalni w Marzyszu, co sprawia, że wszystkie te obiekty na terenie naszej gminy stają się przyjazne dla środowiska i gotowe do podłączenia nowych, przewidywanych już i projektowanych sieci. Działamy więc kompleksowo, ponieważ tylko w ten sposób możemy sprawnie porządkować skomplikowaną i kosztowną gospodarkę wodno-kanalizacyjną – podsumowuje burmistrz Dariusz Meresiński.

Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na "Modernizację gospodarstw rolnych", i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje do 19 sierpnia 2021 r.

Po raz pierwszy w tym samym terminie można składać wnioski o przyznanie pomocy dotyczące wszystkich obszarów wsparcia w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych", tj.: rozwój produkcji prosiąt (obszar A); rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B); rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C); inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) oraz nawadniania w gospodarstwie.

Wysokość i poziom pomocy

Limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynoszą:  

  • rozwój produkcji prosiąt (obszar A) – 900 tys. zł;
  • rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) – 500 tys. zł;
  • rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) – 500 tys. zł;
  • inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) – 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł;
  • nawadnianie w gospodarstwie – 100 tys. zł.

Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” we wszystkich obszarach jest, co do zasady, przyznawana w postaci dofinansowania wydatków przeznaczonych na realizację danej inwestycji. Standardowo wynosi 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. W przypadku gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku rolników, poziom dofinansowania jest wyższy i wynosi 60 proc., z tym że w przypadku inwestycji w nawadnianie o pomoc nie może ubiegać się wspólnie grupa rolników.  

Można złożyć tylko jeden wniosek, ale jest wyjątek

W przypadku tegorocznych naborów na inwestycje w produkcję prosiąt, produkcję mleka krowiego, produkcję bydła mięsnego czy inwestycje związane z racjonalizacją produkcji, czyli mówiąc inaczej w przypadku inwestycji w obszary A, B, C czy D, można złożyć tylko jeden wniosek o pomoc. Zatem jeżeli rolnik zdecyduje się starać o pomoc na inwestycje w produkcję prosiąt, czyli obszar A, nie może już ubiegać się o wsparcie w ramach działań z obszarów B, C czy D. Natomiast może złożyć wniosek na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa.

Kto może otrzymać wsparcie

O dofinansowanie inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) mogą ubiegać się rolnicy, którzy posiadają gospodarstwo wielkość ekonomicznej nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 250 tys. euro. Natomiast jeżeli rolnik planuje inwestycje związane z produkcją mleka krowiego (obszar B), bydła mięsnego (obszar C) czy związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D), wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro.

Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników powinna osiągnąć wartość co najmniej 13 tys. euro.  

Natomiast w przypadku inwestycji w nawadnianie wystarczy, by gospodarstwo rolnika ubiegającego się o pomoc miało powierzchnię co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha, a on sam był pełnoletni. Może ewentualnie prowadzić produkcję w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Dodatkowo rolnik musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Warunek ten nie dotyczy tych, którzy gospodarują krócej niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o pomoc.

Gdzie złożyć wniosek

Wnioski należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR. Można to zrobić również przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Modernizacja gospodarstw rolnych - obszary A-D:

Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie: