Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej

Sebastian Rzadkowski - Podinsp. ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej

(41) 317-16-94 wew. 108

 

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Monika Włodarczyk-Kubus - Insp. ds. Gospodarki Przestrzennej

(41) 317-16-94 wew. 102

 

Wydział Finansowy ds. podatków

Aneta Kmiecik - Insp. ds. Księgowości Podatkowej
Izabela Smołuch - Insp. ds. Wymiaru Zobowiązań Pieniężnych
Karolina Borek - Podinsp. ds. Księgowości Podatkowej

(41) 317-16-94 wew. 101, 151

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje projekt „Czas na biznes” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt zakłada udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 r.ż biernych zawodowo/ bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, które zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego.

Strategie i plany Gminy Daleszyce