Szanowni Państwo,

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.),

od dnia 16 marca do odwołania udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie się odbywać za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Obowiązująca procedura udzielania porad prawnych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.:

1) Klient pobiera elektronicznie wniosek o udzielenie porady zdalnej wraz z oświadczeniem ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości lub powiatu (wniosek zawiera określenie oczekiwanej przez klienta formy komunikacji na odległość: telefon, mail, komunikator, viderozmowa lub inny).
2) Klient odsyła e-mailem do powiatu skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego wniosku (nie są wymagane papierowe oryginały) lub zostawia w urnie znajdującej się przy punkcie NPP.
3) Powiat w module do rejestracji w ministerialnym systemie ewidencji npp/npo wpisuje informację o terminie i formie udzielenia porady, podając dane kontaktowe do klienta.
4) Prawnik lub doradca obywatelski podejmuje z klientem kontakt w wyznaczonym dniu, godzinie i formie.

Wnioski o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-covid-19.html

oraz ze strony Starostwa Powiatowego w Kielcach:
https://bip.powiat.kielce.pl/nieodplatna-pomoc-prawna/index

Dodatkowe informacje oraz umawianie wizyt telefonicznych pod numerem telefony : 041 200 17 85.


Karty informacyjne poradnictwa:

1. Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

2. Nieodpłatna mediacja.

3. Nieodpłatna pomoc prawna.

4. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.


Informujemy, że zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 4 listopada 2019 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Miastem i Gminą Daleszyce w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej - w Zespole Szkół Podstawowych w Daleszycach przy ul. Sienkiewicza 11 (stary budynek) został uruchomiony Punkt Świadczenia Nieodpłatnego Poradnictwa Prawnego.

Od początku stycznia, nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie, będącej w trudnej sytuacji materialnej. Aby skorzystać z darmowej porady prawnika, wystarczy mieć przy sobie oświadczenie, że nie stać nas na wizytę prywatną. Kobiecie w ciąży taka pomoc przysługuje poza kolejnością. Możliwe jest, że osoba niepełnosprawna, może umówić taka wizytę w miejscu zamieszkania.

Świadczenie usług odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 5 ustawy zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: (41) 200 17 85 (Starostwo Powiatowe w Kielcach).


Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego z siedzibą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Daleszycach, Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce

Doradca Obywatelski, Adwokat Patrycja Borówka przyjmuje w dniach:
Poniedziałek w godzinach od 800 do 1200,
Czwartek w godzinach od 800 do 1200.

Doradca Obywatelski Paulina Rak przyjmuje w dniach:
Wtorek w godzinach od 800  do 1200,
Środa w  godzinach od 800  do 1200,
Piątek w godzinach 800  do 1200.