Komisariat Policji w Daleszycach
ul. Sienkiewicza 35
26-021 Daleszyce
tel. 47/802-36-85

https://kielce.policja.gov.pl/kmp/o-policji/komisariaty/komisariat-daleszyce/1001,Komisariat-Daleszyce.html