Mieszkańcy Ziemi Daleszyckiej wsławili się swym udziałem w walkach narodowo-wyzwoleńczych, zwłaszcza w powstaniu styczniowym oraz w czasie drugiej wojny światowej. Na terenie gminy znajdują się 24 miejsca pamięci narodowej:
1) Tablica Partyzantów - Armii Krajowej Żołnierzy "Barabasza" -"Wybranieccy" - Cisów, kościół parafialny,
2) Pomnik Członków Ruchu Oporu 1939 - 1945, - Daleszyce, PI. Cedry-skwer,
3) Tablica Ks. Kpt. Henryka Peszko Ps. "Wicher", kapelana IV płk leg. AK, Daleszyce, wmurowana w figurę Matki Boskiej, park, pl. Staszica,
4) Pomnik - Mogiła Żołnierzy Armii Krajowej, - Cisów, cmentarz parafialny,
5) Tablica Żołnierzy AK "Wybranieccy" 1939 -1945, - Daleszyce, w kruchcie kościoła parafialnego,
6) Mogiły Ofiar Egzekucji 1944r., - Daleszyce, cmentarz parafialny,
7) Mogiły Ofiar Wojny 1944 -1945r., - Suków, cmentarz parafialny,
8) Pomnik Powstańców 1863r. i Partyzantów 1943 -1945, - Cisów, lasy cisowskie przy szlaku do Widełek,
9) Tablica Żołnierzy - Partyzantów 1939 -1945, - Kaczyn - kościół parafialny,
10)  Pomnik - Miejsce Obozu Oddz. AK "Barabasza" - Cisów, w - lasach cisowskich na stoku Góry Stołowej,
11)  Pomnik - Mogiła Żołnierza AK 1944r., - Cisów, cmentarz parafialny,
12)  Mogiła Partyzanta AK, - Cisów - cmentarz parafialny,
13)  Obelisk - Powstańców 1863r., - Cisów - lasy cisowskie, przy szlaku niebieskim z Daleszyc do Widełek,
14)  Tablica Partyzantów AK "Wybranieccy", - Cisów, kościół parafialny,
15)  Symboliczna Mogiła Powstańców 1863r. Żołnierzom I i II Wojny Światowej,- Kranów, w - polu przy drodze z Daleszyc do Kranowa,
16)  Pomnik Ofiar Egzekucji 1942 -1944r., - Suków - Papiernia, 80 m. w głąb lasu, przy drodze Daleszyce - Suków, na odcinku Marzysz - Papiernia,
17)  Mogiła Partyzancka AK 1945r., - Cisów, cmentarz parafialny,
18)  Pomnik Ofiar Egzekucji 1943r. - Suków, na skraju lasu, przy drodze Daleszyce - Suków, na odcinku Marzysz - Papiernia,
19)  Pomnik Walki Partyzanckiej 1944r., Niestachów, przy drodze Niestachów -Radlin w pobliżu szkoły podstawowej,
20)  Mogiła Partyzanta 1943r. - Niestachów, w lesie na pół. od skrzyżowania dróg do Sukowa i Daleszyc,
21)  Pomnik - Miejsce Lądowania Desantu mjr Józefa Sobiesiaka, - Szczecno, w lesie na wschód od wsi Szczecno przy leśnym dukcie do wsi Holendry,
22)  Tablica pamiątkowa Ku Czci por. dypl. Edwarda Witolda Skrobota „Wiernego”, partyzanta oddziału AK pod dowództwem "Barabasza", -Cisów, kościół parafialny.
23)  Tablica upamiętniająca pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w Daleszycach w 1926r., Daleszyce, Plac Staszica,
24)  Pomnik „W Hołdzie Mieszkańcom Ziemi Daleszyckiej – Uczestnikom Walk o Niepodległość Polski – Społeczeństwo” – Daleszyce, cmentarz parafialny.
25) Pomnik upamiętniający walki Powstania Styczniowego 1863/64 - Szczecno teren Publicznej Szkoły Podstawowej.
26) Tablica upamiętniająca 80. Rocznicę Powstania Oddziału Partyzanckiego AK "WYBRANIECCY" - Cisów, kościół parafialny.

CISÓW
1.        ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. P.W. ŚW. WOJCIECHA:
    a.       cmentarz przykościelny - teren w granicach ogrodzenia,
    b.      kościół XVIII w., mur., remont., nr rej. 292 1768 - 1816, remont. 1938 i 1977,
    c.       lamus (ze stodołą VIII w., drewniany, 1763r.,
    d.      ogrodzenie (z bramką), XIX w., mur., l ćw. XIX,
    e.       ogród (przy plebani), XX w., ok. 1900r.,
    f.        plebania, XX w., drewniana, remontowana, ok. 1900 , remont. 1986r.
2.        CMENTARZ PARAFIALNY:
    a.       stary, XIX w., nr rej. 1148,teren w granicach ogrodzenia, połowie XIX w,
    b.      nowy, XIX w., nr rej. 1149, teren w granicach ogrodzenia, 2 połowie XIX w.
3.        DOM N R 39, XIX w., nr rej. 552 wł. Józefa Krzemińska, drewniany 1827r.,
4.        DOM (z częścią gospodarczą) NR 114, XX w., wł. Bolesław Ruczyński, drewniany, ok. 1918r.

DALESZYCE
5.        UKŁAD URBANISTYCZNY nr rej. 1044 XVI-XIX,
6.        ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. P W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA:
    a.       cmentarz przykościelny - teren w granicach ogrodzenia,
    b.      dzwonnica (dzwonnica–brama ze schodami), XIX w., nr rej. 1040 przebudowany, murowana, 1833,
    c.       kościół, XIII w., mur., przebudowany, nr rej. 1040., 1221, gruntownie przebudowany XVII, przebudowany i rozbudowany 1907 -   1920, arch. Stefan Szyller,
    d.      ogrodzenie (z bramkami), XIX w., murowane, przebudowane, l ćw. XIX, przebudowane po 1907r.
7.        ZESPÓŁ CMENTARZA PARAFIALNEGO
    a.       cmentarz, XIX w., nr rej. 1140 teren w granicach ogrodzenia, 2 ćw. XIX w.,
    b.      kaplica, XX w., mur nr rej. 1043, 1908r.,
8.        KAPLICZKA ŚW. JANA NEPOMUCENA, XIX w., mur., remont., przy ul. Kościelnej, pot. XIX, remont. 1986.
9.        KAPLICZKA ŚW. JANA NEPOMUCENA, XX w., mur., remont., nr rej. 1041, przy drodze do Górna, l pół. XIX, remont, l. 80 XX,
10.   ZESPÓŁ ZAGRODY, ul. Głowackiego NR 5:
    a.       dom (z częścią gospodarczą), XIX w., drewniany, 1892,
    b.      stodoła, XIX w., drewniana, 1892.
11.   ZESPÓŁ ZAGRODY, ul. Głowackiego NR 9:
    a.       brama, XX w., drewniana, pocz. XX w.,
    b.      dom (z częścią gospodarczą), XX w., drewniane - murowany, przebudowany, ok. 1920, rozbudowany, c. stodoła, XX w., drewniana, początek XX w,.
12.   ZESPÓŁ ZAGRODY, ul. Głowackiego NR 11:
    a.       dom (z częścią gospodarczą), XVIII w., drewniany, przebudowany, 1797, przebudowany 1946,
    b.      stodoła, XIX w., drewniana, pocz. XIX.
13.   ZESPÓŁ ZAGRODY, ul. Głowackiego NR 21:
    a.       dom (z częścią gospodarczą), XIX w., drewniany, XIX I XX przebudowany, 1963,
14.   ZESPÓŁ ZAGRODY, ul. Głowackiego NR 23:
    a.       dom (z częścią gospodarczą), XX w., drewniany, ok. 1920, remont. 1973.
15.   ZESPÓŁ ZAGRODY, ul. Głowackiego NR 25:
    a.       dom (z częścią gospodarczą), XX w., drewniany, ok. 1915, przebudowany, ok. 1926, remontowany, 1937, 1977, 1980, b. stodoła, XX w., drewniana, 1928,
16.   ZESPÓŁ ZAGRODY, ul. Głowackiego NR 27:
    a.       dom (z częścią gospodarczą), XX w., drewniany, 1910, przebudowany, po 1946, remont. 1973,
    b.      ogrodzenie, XX w., murowane, 1910,
    c.       piwnica, XX w., murowane, 1910,
    d.      stodoła, XX w., drewniane, 1910.
17.   DOM ul. Głowackiego Nr 14, XX w., drewniany, przebudowany, (z częścią gospodarczą), ok. 1870r., przebudowany 1960r.
18.   DOM ul. Głowackiego Nr 15, XIX w.,, murowano - drewniany, przebudowany, (z częścią gospodarczą), ok. 1880r., rozbudowany 1920r.
19.   DOM ul. Głowackiego Nr 16, XIX w., drewniany, przebudowany, (z częścią gospodarczą), ok. 1835r.,
20.   DOM ul. Kościuszki NR 57, XX w., drewniany, przebudowany, (z częścią gospodarczą), ok. 1901.
21.   DOM ul: Kościelna NR 18, XIX w., drewniany, 2 połowa XIX.
22.   DOM (z częścią gospod.), ul. 3 Maja NR 10, XX w., drewniany, 1915r.
23.   STODOŁA, pl. Cedry nr 17, XIX w., drewniana, wł. Henryk Lizis, ok. 1890
24.   CMENTARZ ŻYDOWSKI, XIX w., l połowa XIX, teren nie ogrodzony przy szosie z Daleszyc do Rakowa za rozwidleniem drogi do Napękowa.
 
MÓJCZA
25.   KOŚCIÓŁ P.W. MB CZĘSTOCHOWSKIEJ, XIX w., drewniany, przebudowany 1865r., rozbudowany 1917 r, dobudowana część murowana w 1982r.
 
NIESTACHÓW
26.   ZESPÓŁ ZAGRODY NR 28:
    a.       dom (z częścią gospodarczą), XX w, drewniany, wł. E.Grzegulec, ok. 1900r.,
    b.      stodoła, XX w., drewniany, ok. 1900r.
 
SŁOPIEC RZĄDOWY

27.   ZESPÓŁ DWORU:
    a.       dwór, XIX w., murowany, nr rej. 636, l poi XIX,
    b.      ogrodzenie (pozostałości ogrodzenia z bramą) , XIX w., murowano -drewniany, z bramą ,1 połowa XIX w.
28.   MŁYN WODNY, XIX w., murowano - drewniany, ruina, nr rej. 298 wł. Janusz Tomala, 1861r., od 1964 w postępującej ruinie.
 
SUKÓW

29.   ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. P.W. NMP KRÓLOWEJ POLSKI:
    a.       kościół, XX w., murowano - drewniany, nr rej. 1046, 1930-1936, arch. Jan Karol Sas - Zubrzycki,
    b.      ogród (przy plebani), XX w:, z zespołem starodrzewia po starym kościele,
    c.       plebania, XX w., drewniana, remont., nr rej. 1046, 1918r., dobudowa ganku 1936, remont, ok. 1975.
30.   DOM (z częścią gospodarczą), nr 106, XX w., drewniany, wł. Władysław Cedro, 1901r.
31.   CMENTARZ PARAFIALNY, XX w. teren w granicach ogrodzenia, 1918r.
 
SZCZECNO
32.   ZESPÓŁ DWORU
    a.       dwór, XVIII w., murowano - drewniany, przebudowany, nr rej. 1042 rozbudowany 4 ćw. XIX w, od 1995r. nie użytkowany,
    b.      park krajobrazowy, XIX w., nr rej. 1042, 2 połowie XIX w.
 
WIDEŁKI
33.   DOM NR 30, XIX w., drewniany., wł. Michalina Pietras, drewn., 1829r.
Wszystkie obiekty zabytkowe, stanowiące obiekty kultu religijnego lub obiekty użyteczności publicznej znajdują się w dobrym stanie technicznym i są użytkowane. W gorszej sytuacji są budynki mieszkalne, często opuszczone, o standardach odbiegających od aktualnych wymagań egzystencjonalnych. Dla niektórych obiektów inwentaryzacja fotograficzna wykonana w trakcie inwentaryzacji urbanistycznej terenu gminy, jest ostatnim dokumentem fotograficznym obiektu.

Tłustym drukiem wyróżniono zespoły i obiekty wpisane do rejestru zabytków

1. CISÓW, kościół parafialny pw. św. Wojciecha, Rejestr: A.305, decyzja z 14.01.1957 r., 15.06.1967 r., dz. nr ewid.: 276 obręb 03
2. CISÓW, cmentarz przykościelny, dz. nr ewid.: 276 obręb 03
3. CISÓW, ogrodzenie z bramką, mur., 1 ćw. XIX w., dz. nr ewid.: 276 obręb 03
4. CISÓW, plebania, drewn., ok. 1900, dz. nr ewid.: 284  obręb 03
5. CISÓW, lamus ze stodołą, drewn., 1763, dz. nr ewid.: 284  obręb 03
6. CISÓW, cmentarz parafialny tzw. stary, Rejestr: A.306, decyzja z 25.06.1992 r.,
dz. nr ewid.: 145   obręb 03
7. CISÓW, cmentarz parafialny tzw. nowy, Rejestr: A.307, decyzja z 25.06.1992 r.,
dz. nr ewid.: 173, 176, 192 obręb 03
8. DALESZYCE, układ urbanistyczny (granica wskazana w załączniku do decyzji), Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r.
9. DALESZYCE, Kościół parafialny pw. św. Michała, Rejestr: A.309/1, decyzja z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 1578  obręb 01
10. DALESZYCE, Dzwonnica bramna, Rejestr: A.309/2, decyzja z 30.03.1988 r., Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 1578 obręb 01
11. DALESZYCE, cmentarz przykościelny, Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r.,  
dz. nr ewid.: 1578  obręb 01
12. DALESZYCE, ogrodzenie z bramkami, mur., 1 ćw. XIX, przebud. po 1907 r., Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r.,  dz. nr ewid.: 1578 obręb 01
13. DALESZYCE, Cmentarz parafialny, Rejestr: A.310/1, decyzja z 17.06.1992 r.,
dz. nr ewid.: 1350  obręb 01
14. DALESZYCE, Kaplica cmentarna, Rejestr: A.310/2, decyzja z 30.03.1988 r.,
dz. nr ewid.: 1350  obręb 01
15. DALESZYCE,  cmentarz przy nieistniejącym już kościele św. Ducha (ob. Dom Ludowy), XVI w. (?), Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 1621 obręb 01
16. DALESZYCE, cmentarz żydowski, 1 poł. XIX w. (?)
17. DALESZYCE, cmentarz epidemiczny, 2 poł. XIX w. (?)
18. DALESZYCE, ul. G ł o w a c k i e g o,  dom nr 9 z częścią gospodarczą, drewn.- mur.,
2 poł. XIX w., rozbud. Rejestr: A.874, decyzja z 20.10.1955 r., Rejestr: A.308, decyzja
z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 1624  obręb 01
19. DALESZYCE, ul. G ł o w a c k i e g o,  dom nr 11 z częścią gospodarczą, drewn., 1797,  przebud. 1946, Rejestr: A.874, decyzja z 20.10.1955 r., Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 1625 obręb 01
20. DALESZYCE, ul. G ł o w a c k i e g o, dom nr 14 z częścią gospodarczą ok. 1870,  przebud. 1960, Rejestr: A.874, decyzja z 20.10.1955 r., Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 1435 obręb 01
21. DALESZYCE, ul. G ł o w a c k i e g o,  dom nr 15 z częścią gospodarczą, drewn.- mur., ok. 1880, rozbud. ok. 1920, Rejestr: A.874, decyzja z 20.10.1955 r., Rejestr: A.308, decyzja
z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 1627 obręb 01
22. DALESZYCE, ul. G ł o w a c k i e g o,  dom nr 16 z częścią gospodarczą, drewn.,
ok. 1835, przebud), Rejestr: A.874, decyzja z 20.10.1955 r., Rejestr: A.308, decyzja
z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 2436 obręb 01
23. DALESZYCE, ul. G ł o w a c k i e g o,  dom nr 2, drewn., 1949 r., Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 2424 obręb 01
24. DALESZYCE, ul. G ł o w a c k i e g o,  dom nr 7, drewn., 1945 r., Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 1623 obręb 01
25. DALESZYCE, ul. G ł o w a c k i e g o,  dom nr 10, drewn., okres międzywojenny XX w., Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 2431 obręb 01
26. DALESZYCE, ul. G ł o w a c k i e g o,  dom nr 12, drewn., koniec XIX w., przebud. 1938 r., Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 2434 obręb 01
27. DALESZYCE, ul. G ł o w a c k i e g o,  dom nr 21, drewn., XIX/XX w., przebud. 1963 r., Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 1630 obręb 01
28. DALESZYCE, ul. G ł o w a c k i e g o,  dom nr 23, drewn., 1920 r., Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 1631 obręb 01
29. DALESZYCE, ul. G ł o w a c k i e g o,  dom nr 25, drewn., 1915 r., przebud., Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 1632/2 obręb 01
30. DALESZYCE, ul. K o ś c i e l n a, Dom Parafialny później: Ludowy (róg Kościelnej
i Głowackiego), mur., 1923 r., Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 1621 obręb 01
31. DALESZYCE, ul. K o ś c i e l n a, kapliczka Św. Jana Nepomucena, mur., poł. XIX  w., Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 101/3 obręb 01
32. DALESZYCE, ul. K o ś c i e l n a, dom nr 8, drewn., XIX-XX w., Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 1575/2 obręb 01
33. DALESZYCE, ul. K o ś c i e l n a, dom nr 16, drewn., XX w., Rejestr: A.308, decyzja
z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 1454 obręb 01
34. DALESZYCE, ul. K o ś c i e l n a, dom nr 30, drewn., XX w., Rejestr: A.308, decyzja
z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 2414 obręb 01
35. DALESZYCE, ul. K o ś c i e l n a, dom nr 21 (narożny z ul. Reja), drewn., kon. XIX-pocz. XX w., Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 2458 obręb 01
36. DALESZYCE, ul. K o ś c i u s z k i, figura Św. Jana Nepomucena, kam., 1811 r., dz. nr ewid.: 2209  obręb 01
37. DALESZYCE, P l. S t a s z i c a (Rynek), dom nr 1, drewn., XX w., Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 2460/1 obręb 01
38. DALESZYCE, P l. S t a s z i c a (Rynek), dom nr 11, drewn., XX w., Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 2365 obręb 01
39. DALESZYCE, P l. S t a s z i c a (Rynek), dom nr 16, drewn, XX w., Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 2359 obręb 01
40. DALESZYCE, P l. S t a s z i c a (Rynek), dom nr 17, drewn., XX w., Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 2367 obręb 01
41. DALESZYCE, Ul. W i g u r y, dom nr 5, drewn., pocz. XX w., Rejestr: A.308, decyzja
z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 2676 obręb 01
42. DALESZYCE, Ul. W i g u r y, dom nr 7, drewn., pocz. XX w., Rejestr: A.308, decyzja
z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 2675 obręb 01
43. DALESZYCE, kapliczka przydrożna św. Jana Nepomucena przy drodze w kierunku Górna, Rejestr: A.311, decyzja z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 350 obręb 01
44. MÓJCZA, KOŚCIÓŁ PW. MB CZĘSTOCHOWSKIEJ, drewn., 1865, rozbud. 1917, dobud. części mur. 1982, dz. nr ewid.: 340  obręb 09
45. SŁOPIEC RZĄDOWY, dwór, Rejestr: A.312, decyzja z 09.09.1957 r., 28.10.1971 r.,
dz. nr ewid.: 779/13  obręb 13
46. SŁOPIEC RZĄDOWY, pozostałości ogrodzenia z bramą, mur. – drewn., 1 poł. XIX w.,
dz. nr ewid.: 779/13 obręb 13
47. SŁOPIEC RZĄDOWY, młyn wodny (obecnie pozostałości), Rejestr: A.313, decyzja
z 15.02.1967 r., dz. nr ewid.: 724/3 obręb 13
48. SUKÓW, Kościół parafialny pw. NMP Królowej Polski i św. Augustyna, Rejestr: A.314/1, decyzja z dn. 23.08.1988 r., dz. nr ewid.: 1121 obręb 15
49. SUKÓW, Plebania, Rejestr: A.314/2, decyzja z dn. 23.08.1988 r., dz. nr ewid.: 691  obręb 15
50. SUKÓW, ogród przy plebanii z zespołem starodrzewia po starym kościele, pocz. XX w.,
dz. nr ewid.: 691 obręb 15
51. SUKÓW, cmentarz parafialny rzym.-kat., dz. nr ewid.: 1233, 1239/1  obręb 15
52. SZCZECNO, Dwór (obecnie pozostałości), Rejestr: A.315/1, decyzja z 30.03.1988 r.,
dz. nr ewid.: 729 obręb 16
53. SZCZECNO, Park, Rejestr: A.315/2, decyzja z 11.12.1957 r., 30.03.1988 r., dz. nr ewid. 728/32, 758, 728/31, 729 obręb 16

Zapis w układzie: nazwa miejscowości „nazwa lokalna- jeśli jest" numer stanowiska w miejscowości numer obszaru AZP/ numer na obszarze rodzaj-chronologia stanowiska archeologicznego

1. Suków „Działki" 24 AZP 86-631 Ślad osadnictwa- prahistoria

2. Suków „Działki" 25 AZP 86-63/ 2 Ślad osadnictwa- kultura przeworska, młodszy okres prze rzymski (?)

3. Suków „Modrzewie" 26 AZP 86-63/3 Ślad osadnictwa- epoka kamienia, Ślad osadnictwa- prahistoria, Osada- okres nowożytny (XV-XVII w.)

4. Suków „Modrzewie" 27 AZP 86-63/4 Ślad osadnictwa- neolit, Ślad osadnictwa- późne średniowiecze Suków „Działki" 28 AZP 86-63/5 Ślad osadnictwa- kultura przeworska, okres wpływów rzymskich

5. Suków „Działki" 29 AZP 86-63/6 Ślad osadnictwa- prahistoria

6. Suków „Działki" 30 AZP 86-63/7Ślad osadnictwa- epoka kamienia, Ślad osadnictwa- kultura trzciniecka i łużycka, epoka brązu i wczesna epoka żelaza, Osada- kultura przeworska, okres wpływów rzymskich, Ślad osadnictwa- prahistoria, Ślad osadnictwa- średniowiecze lub okres nowożytny

7. Suków „Działki" 31 AZP 86-63/8 Ślad osadnictwa- kultura przeworska (?), okres wpływów rzymskich (?)

8. Suków „Rogatka" 32 AZP 86-63/9 Ślad osadnictwa- późne średniowiecze, Ślad osadnictwa- okres nowożytny (renesans- XVI-XVII w.)

9. Suków „Rogatka" 33 AZP 86-63/10 Osada- późne średniowiecze/ okres nowożytny- do XVI w.

10. Suków „Borki" 35 AZP 86-63/12 „Stacya krzemienna"- osada lub obozowisko (?)- epoka kamienia, Osada lub cmentarzysko (?)- prahistoria

11. Suków „Borki" 36 AZP 86-63/13 Ślad osadnictwa- kultura trzciniecka, środkowy i późny okres epoki brązu

12. Suków „Borki" 37 AZP 86-63/14 Ślad osadnictwa- epoka kamienia, Ślad osadnictwa- kultura łużycka (?), wczesna epoka żelaza (?)

13. Suków „Borki" 38 AZP 86-63/15 Ślad osadnictwa- epoka kamienia, Ślad osadnictwa- prahistoria, Osada- wczesne średniowiecze (XI-XIII w.), Ślad osadnictwa- późne średniowiecze (XII-XV w.)

14. Suków „Borki" 39 AZP 86-63/16 Ślad osadnictwa- neolit

15. Suków „Borki" 40 AZP 86-63/17 Ślad osadnictwa- wczesne średniowiecze

16. Suków „Borki" 41 AZP 86-63/18 Ślad osadnictwa- prahistoria, Osada- średniowiecze (XII-XIV w.)

17. Suków „Borki" 42 AZP 86-63/19 Ślad osadnictwa- epoka kamienia

18. Suków „Borki" 43 AZP 86-63/20 Osada- wczesne średniowiecze (XI-XII w.), Osada- późne średniowiecze

19. Suków „Borki" 44 AZP 86-63/21 Ślad osadnictwa- prahistoria, Ślad osadnictwa- wczesne średniowiecze

20. Suków „Borki" 45 AZP 86-63/22 Osada- wczesne średniowiecze (?), Ślad osadnictwa- późne średniowiecze

21. Suków „Borki" 46 AZP 86-63/23 Ślad osadnictwa- wczesne średniowiecze (XI-XII w.)

22. Suków „Borki" 47 AZP 86-63/24 Ślad osadnictwa- prahistoria, Ślad osadnictwa- okres nowożytny (XVII-XVIII w.)

23. Suków „Babie" 48 AZP 86-63/25 Ślad osadnictwa- wczesne średniowiecze (XI-XIII w.)

24. Suków „Babie" 49 AZP 86-63/26 Ślad osadnictwa- późne średniowiecze

25. Suków „Babie" 50 AZP 86-63/27 Ślad osadnictwa- prahistoria, Ślad osadnictwa- wczesne średniowiecze (XI-XIII w.), Ślad osadnictwa- okres nowożytny (XVIII w.)

26. Suków „Babie" 51 AZP 86-63/28 Osada- kultura przeworska (?), prahistoria/okres wpływów rzymskich (?)

27. Mójcza 1 AZP 86-63/29 Osada-obozowisko- mezolit, Osada- neolit

28. Mójcza 2 AZP 86-63/30 Ślad osadnictwa- epoka kamienia

29. Mójcza „Moczydło" 3 AZP 86-63/31 Ślad osadnictwa- późne średniowiecze (XIV-XV w.)

30. Mójcza „Moczydło" 4 AZP 86-63/32 Ślad osadnictwa- kultura przeworska (?), okres wpływów rzymskich (?)

31. Mójcza „Moczydło" 5 AZP 86-63/33 Ślad osadnictwa- późne średniowiecze (XV-XVI w.), Ślad osadnictwa- okres nowożytny (XVII w.)

32. Mójcza „Moczydło" 6 AZP 86-63/34 Ślad osadnictwa- epoka kamienia

33. Mójcza „Moczydło" 7 AZP 86-63/35 Ślad osadnictwa- wczesne średniowiecze (XI-XIII w.), Ślad osadnictwa- późne średniowiecze (XIII-XV w.), Ślad osadnictwa- późne średniowiecze (XV-XVI w.)

34. Mójcza „Moczydło" 8 AZP 86-63/36 Ślad osadnictwa- epoka kamienia

35. Mójcza „Moczydło" 9 AZP 86-63/37 Ślad osadnictwa- epoka kamienia

36. Mójcza „Stara Wieś" 10 AZP 86-63/38 Ślad osadnictwa- wczesne średniowiecze

(XII-XIII w.), Osada- późne średniowiecze (XIII-XV w.)

37. Mójcza „Stara Wieś" 11 AZP 86-63/39 Ślad osadnictwa- późne średniowiecze

(XIV-XV w.)

38. Mójcza „Stara Wieś" 12 AZP 86-63/40 Ślad osadnictwa- prahistoria, Ślad osadnictwa- późne średniowiecze (XIII-XIV w.)

39. Mójcza „Stara Wieś" 13 AZP 86-63/41 Ślad osadnictwa- epoka kamienia

40. Mójcza „Stara Wieś" 14 AZP 86-63/42 Ślad osadnictwa- średniowiecze

41. Mójcza „Moczydło" 15 AZP 86-63/43 Ślad osadnictwa- epoka kamienia

42. Smyków 1 AZP 86-65/64 Osada- okres nowożytny XIII-XIX w. ?

43. Smyków 2 AZP 86-65/65 Ślad produkcji dymarskiej- późne średniowiecze XIII-XIV w. ?

44. Marzysz „Podmarzysz" 1 AZP 87-63/1 Osada- obozowisko- mezolit, Osada lub cmentarzysko- kultura ceramiki grzebykowo- dołkowej, neolit

45. Marzysz 2 AZP 87-63/2 Obozowisko-pracownia (?)- paleolit, Osada- obozowisko- mezolit, Osada lub cmentarzysko- kultura ceramiki grzebykowo- dołkowej, neolit

46. Marzysz „Marzysz Młyny" 3 AZP 87-63/3 Ślad osadnictwa- późne średniowiecze (?)

47. Marzysz „Marzysz Młyny" 4 AZP 87-63/4 Osada- kultura przeworska, młodszy i późny okres rzymski, Ślad osadnictwa- późne średniowiecze

48. Marzysz „Marzysz Młyny" 5 AZP 87-63/5 Ślad osadnictwa- epoka kamienia

49. Marzysz „Marzysz Młyny" 6 AZP 87-63/6 Ślad osadnictwa- epoka kamienia, Ślad osadnictwa- wczesne średniowiecze (XI-XIII w.)

50. Marzysz „Marzysz Pierwszy" 7 AZP 87-63/7 Osada- kultura przeworska, okres wpływów rzymskich (część materiału z młodszego i późnego okresu rzymskiego)

51. Marzysz „Marzysz Pierwszy" 8 AZP 87-63/8 Ślad osadnictwa- prahistoria, Ślad osadnictwa- wczesne średniowiecze (IX-XI w.), Ślad osadnictwa- późne średniowiecze (XIII- XIV w.), Osada- nowożytność (XVII-XVIII w.)

52. Suków „Babie" 1 AZP 87-63/9 Cmentarzysko ?- prahistoria, Osada- kultura ceramiki wstęgowej rytej?, neolit, Osada- kultura łużycka

53. Suków „Babie" 2 AZP 87-63/10 Cmentarzysko ?- prahistoria

54. Suków „Babie" 3 AZP 87-63/11 Osada- neolit, Osada-cmentarzysko (?)- kultura pucharów lejkowatych, neolit

55. Suków „Babie" 4 AZP 87-63/12 Cmentarzysko ?- kultura ceramiki sznurowej, neolit

56. Suków „Babie" 5 AZP 87-63/13 Osada- kultura pucharów lejkowatych, neolit

57. Suków „Babie" 6 AZP 87-63/14 Osada- kultura pucharów lejkowatych, ceramiki sznurowej (?), neolit

58. Suków „Babie" 7 AZP 87-63/15 Osada- neolit

59. Suków „Babie" 8 AZP 87-63/16 Osada lub cmentarzysko ?- neolit

60. Suków „Babie" 9 AZP 87-63/17 Pracownia krzemieniarska lub obozowisko (?)- mezolit

61. Suków „Papiernia" 10 AZP 87-63/18 Ślad osadnictwa- epoka kamienia

62. Suków „Papiernia" 11 AZP 87-63/19 Osada- nowożytność (XVII-XVIII w.)

63. Suków „Papiernia" 12 AZP 87-63/20 Ślad osadnictwa (cmentarzysko?)- kultura przeworska, okres wpływów rzymskich (druga poł. II w.- pierwsza poł. III w. po Chr.)

64. Suków „Papiernia" 13 AZP 87-63/21 Ślad osadnictwa- kultura przeworska, okres wpływów rzymskich

65. Suków „Modrzewie" 14 AZP 87-63/22 Ślad osadnictwa- epoka kamienia- wczesna epoka brązu

66. Suków „Modrzewie" 15 AZP 87-63/23 Ślad osadnictwa- epoka kamienia- wczesna epoka brązu

67. Suków „Modrzewie" 16 AZP 87-63/24 Ślad osadnictwa- nowożytność, Ślad osadnictwa- nowożytność (druga połowa XVII w.)

68. Suków „Modrzewie" 17 AZP 87-63/25 Ślad osadnictwa- nowożytność (XVII- XVIII w.)

69. Suków „Modrzewie" 18 AZP 87-63/26 Ślad osadnictwa- epoka kamienia

70. Suków „Babie" 19 AZP 87-63/27 Ślad osadnictwa- kultura przeworska, okres wpływów rzymskich

71. Suków „Babie" 20 AZP 87-63/28 Ślad osadnictwa- późne średniowiecze (XIII-XIV w.), Ślad osadnictwa- nowożytność (XVI-XVII w.)

72. Suków „Babie" 21 AZP 87-63/29 Osada- kultura przeworska, okres wpływów rzymskich, Ślad produkcji dymarskiej- okres wpływów rzymskich?

73. Suków „Babie" 22 AZP 87-63/30 Ślad osadnictwa- prahistoria, Ślad osadnictwa- nowożytność (XVI- XVII w.)

74. Suków „Babie" 23 AZP 87-63/31 Ślad osadnictwa- prahistoria, Osada- wczesne średniowiecze (IX-XI w.), Osada- późne średniowiecze