Trwa Narodowy Program Szczepień, w ramach którego do budowania odporności przeciw chorobie covid-19 rząd zachęca wszystkich atrakcyjnymi nagrodami. W celu realizacji zadania gmina Daleszyce powołała gminnego koordynatora ds. szczepień, zapewnia także osobom starszym i niepełnosprawnym możliwość transportu do punktu szczepień.

Rejestracji na szczepienie można dokonać na 3 sposoby: poprzez całodobową bezpłatną infolinię NFZ o numerze 989; poprzez kontakt z wybranym punktem szczepień; poprzez e-Rejestrację dostępną na portalu pacjent.gov.pl /dla osób posiadających profil zaufany.

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach zapewnienia transport dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień. Pomoc organizowana jest dla osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N, lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami, jak również dla osób mających trudności z dostępem do punktów szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień). Informacji można zasięgać pod numerem telefonu 41/317-16-94 wew. 121 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Przypominamy, że Urząd Miasta i Gminy Daleszyce zapewnienia transport dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2.

Pomoc organizowana jest dla osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N, lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami, jak również dla osób mających trudności z dostępem do punktów szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

W celu realizacji tego zadania, w tym zbierania zapotrzebowania na dowóz, jak również udzielania niezbędnych informacji na temat szczepień na terenie naszej gminy, został wyznaczony gminny koordynator ds. szczepień, jest nim Mateusz Fąfara, pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach. Informacji w powyższych sprawach można będzie zasięgać pod numerem telefonu 41/317-16-94 wew. 121 w godzinach od 7.30 do 15.30.