ADRESY REMIZ OSP  Z TERENU GMINY DALESZYCE

L.p

Nazwa jednostki OSP

Adres siedziby 

1.

OSP Cisów

Cisów 45,  26-021 Daleszyce

2.

OSP Daleszyce

Plac Staszica 8, 26-021 Daleszyce

3.

OSP Komórki

Komórki 69  26-015 Pierzchnica

4.

OSP Mójcza

Mójcza 9, 26-021 Daleszyce

5.

OSP Niestachów

Niestachów 108, 26-021 Daleszyce

6.

OSP Smyków

Smyków 48 A, 26-021 Daleszyce

7.

OSP Suków

Suków 279 , 26-021 Daleszyce

8.

OSP Szczecno

Szczecno 82, 26-021 Daleszyce