Nazwisko Imię  Funkcja w Radzie 
Rafał Siwonia

Siwonia

Rafał

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 Beata Powałkiewicz Powałkiewicz Beata

Wiceprzewodnicząca

Rady Miejskiej

 Mariusz Dziadowicz Dziadowicz Mariusz  Radny
 Dariusz Dzięcioł Dzięcioł Dariusz  Radny
 Sławomir Jamioł Jamioł Sławomir  Radny
 Dorota Klimek Klimek Dorota  Radny
 Bernadeta Krzywicka Krzywicka Bernadeta  Radny
 Jarosław Machul Machul Jarosław  Radny
 Joanna Rybak Rybak Joanna  Radny
 Dariusz Sarek Sarek Dariusz  Radny
 Czesław Skrybuś Skrybuś Czesław  Radny
 Elżbieta Szumska Szumska Elżbieta  Radny
 Paweł Toboła Toboła Paweł  Radny
 Zenobia Wojciechowska Wojciechowska Zenobia  Radny
 Jarosław Zieliński Zieliński Jarosław  Radny