Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach — Mariusz Dziadowicz

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach — Sławomir Jamioł

Składy Komisji Rady Miejskiej — kadencja 2024-2029

Komisja Budżetu i Finansów

Przewodniczący Rafał Siwonia
Wiceprzewodniczący Kamil Fijałkowski
Członkowie Komisji Mariusz Rokicki
Sławomir Jamioł
Paweł Toboła
Paulina Baran
Elżbieta Szumska
  Mariusz Dziadowicz

Komisja Samorządowa

Przewodniczący Beata Powałkiewicz
Wiceprzewodniczący Joanna Rybak
Członkowie Komisji Bernadeta Krzywicka
  Dorota Klimek
  Mariusz Banasik
  Dariusz Sarek
  Adam Górecki
 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Paulina Baran
Wiceprzewodniczący Dorota Klimek
Członkowie Komisji Paweł Toboła
  Elżbieta Szumska
  Mariusz Banasik

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący Bernadeta Krzywicka
Wiceprzewodniczący Dariusz Sarek
Członkowie Komisji Adam Górecki
  Kamil Fijałkowski