Aż trzy zespoły śpiewacze z naszej gminy znalazły się w finale XXI Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Solistów. Jury Przeglądu „chwyciły za ucho” występy „Marzyszanek”, Zespołu Pieśni Ludowej z Marzysza oraz Sukowianek znad Lubrzanki. Eliminacje odbyły się 13 czerwca w Chmielnickim Centrum Kultury.

W tym roku, ze względu na panujące obostrzenia związane z pandemią Covid-19, przyjęły formę czterech terenowych konkursów, które wyłonią finalistów tego prestiżowego konkursu śpiewaczego. Naszą gminę reprezentowało 5 zespołów śpiewaczych: „Dalamrjanki” z Daleszyc, „Sukowianki znad Lubrzanki”, „Marzyszanki”, „Wesołe Gosposie” z Widełek oraz Zespół Pieśni Ludowej z Marzysza. Napawa nas dumą to, iż po raz kolejny jest to najliczniej reprezentowana gmina podczas tego przeglądu. Zespoły zaprezentowały na chmielnickiej scenie po dwa utwory, zachowujące gwarę oraz melodie charakterystyczne dla naszego regionu. Naszym artystom jak zwykle kibicowali Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce – Dariusz Meresiński, Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury – Norbert Wojciechowski oraz Radna Powiatu Kieleckiego – Anna Kosmala, która na co dzień również występuje w zespole ludowym.

Stęskniona ludowej nuty publiczność wysłuchała na koniec krótkiego występu kapeli towarzyszącej „Wesołym Gosposiom” oraz wspólnego wykonania „Ach kieleckie jakie cudne”. Miło nam Państwa poinformować, że gminę Daleszyce będą reprezentować w finale „Marzyszanki”, które debiutowały na tej imprezie, „Sukowianki znad Lubrzanki” oraz Zespół Pieśni Ludowej z Marzysza. Wszystkim naszym artystom dziękujemy i gratulujemy, a za finalistów trzymamy kciuki. Już teraz prosimy o doping dla naszych zespołów podczas finału, który odbędzie się 1 sierpnia na chmielnickim rynku.

Magdalena Zielińska

logotypy projekty twarde 2

Rusza przebudowa oczyszczalni ścieków w Szczecnie (I etap inwestycji). Szczecno to już trzecia z oczyszczalni odnawianych w ostatnim czasie na terenie naszej gminy – w efekcie wszystkie obiekty będą nowoczesne i bezpieczne dla środowiska naturalnego. Umowa na wykonanie zadania została podpisana 10 czerwca przez burmistrza Daleszyc Dariusza Meresińskiego oraz wykonawcę wyłonionego w przetargu – Grzegorza Nowaka z Zakładu Projektowo-Usługowego „NOSAN” z Kielc.

- Oczyszczalnia ścieków komunalnych w miejscowości Szczecno obsługuje także miejscowość Komórki, a więc zabezpiecza potrzeby dużej liczby mieszkańców. W dodatku z każdym rokiem gospodarstw domowych przyłączanych do sieci kanalizacyjnej przybywa, dlatego musieliśmy zadbać o renowację tego obiektu – zaznacza burmistrz Dariusz Meresiński. – Oczyszczalnia będzie nie tylko „pojemniejsza” ze względu na rosnącą liczbę przyłączeń, ale także bardziej przyjazna dla środowiska. Dzięki nowoczesnym technologiom dostosujemy ją do „surowych” standardów, a końcowy produkt otrzymywany w efekcie oczyszczania będzie neutralny dla wód i ziemi.

Obiekt w Szczecnie zostanie zmodernizowany w dwóch etapach. Pierwszy będzie kosztował 1.226.556,00 zł i dotyczy przebudowy jednego z reaktorów. Wynagrodzenie dla wykonawcy przewiduje koszty opracowania dokumentacji oraz wykonania robót, w tym wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych i zagospodarowania placu budowy. W ramach zadania przewidziana jest utylizacja przestarzałych urządzeń, dostawa i montaż nowych, wymiana instalacji elektrycznej i sterowniczej w reaktorze.

Inwestycja jest dofinansowywana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Termin realizacji zamówienia został ustalony na koniec sierpnia 2022 roku. Dzięki podzieleniu zadania na dwa etapy, oczyszczalnia będzie mogła pracować bez zakłóceń niezależnie od trwających prac.

Tymczasem porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Daleszyce idzie pełną parą. Z początkiem tego roku zakończone zostały prace związane z rozbudową i przebudową oczyszczalni w Daleszycach oraz Marzyszu, aktualnie trwają prace przy rozbudowie sieci wodnej i kanalizacyjnej w Kranowie, Sukowie i Mójczy, projektowane są podobne zadnia w Niestachowie i Brzechowie.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach przypomina, że już 1 czerwca 2021 roku rozpoczął się nowy okres świadczeniowy 2021/2022, który trwać będzie do 31 maja 2022 roku.

Złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca br.

Swoją siedzibę mają tu już druhowie OSP, Koło Gospodyń Wiejskich i Klub Seniora. Teraz do świetlicy w Komórkach zaproszone zostały dzieci, a pieczę nad placówką objął Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach, który zorganizuje podopiecznym zajęcia także podczas wakacji.

Oficjalne otwarcie świetlicy odbyło się w sobotę 12 czerwca. W uroczystości wzięła udział grupa najmłodszych mieszkańców Komórek, którzy już pierwszego dnia mieli możliwość wspólnej zabawy pod chmurką, dostali słodki poczęstunek i wrócili do domów z nagrodami zdobytymi w licznych konkursach. Maluchom dopingowali nie tylko rodzice, ale też m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński, radna Rady Powiatu Anna Kosmala, sołtys sołectwa Komórki Justyna Polak,  radny Rady Miejskiej w Daleszycach Czesław Skrybuś oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Norbert Wojciechowski wraz z pracowniczką świetlicy Agatą Smutek. Jak zaznaczyła pani Agata, zajęcia odbywać się tu będą od poniedziałku do czwartku w godz. od 13 do 19 – do końca roku szkolnego, oraz od godz. 9 do 15 – w czasie wakacji.

Przypomnijmy, świetlica w Komórkach została rozbudowana i wyremontowana niespełna dwa lata temu. Swoją siedzibę – obok druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Komórkach, otrzymały tutaj panie z Koła Gospodyń Wiejskich, a od lutego ubiegłego roku – także lokalny Klub Seniora. – Wszyscy się tu świetnie czują i bawią, teraz zapraszamy najmłodszych mieszkańców miejscowości. -  Ale pamiętajcie, ta świetlica może wam służyć jeszcze ponownie po latach, dlatego dbajcie o nią i dobrze się bawcie – zachęcał burmistrz. Jak zapewnił rodziców, to miejsce zostało stworzone właśnie po to, by służyć wszystkim mieszkańcom, bo przecież poprzez zorganizowanie zajęć dzieciom, rodzice mogą swobodniej realizować się zawodowo – pewni, że pociechy mają zapewnione ciekawe i bezpieczne zajęcia.

- Nie jest to jednak placówka opiekuńcza – zaznaczył dyrektor MGOK. – Maluchy zapraszamy razem z opiekunem, natomiast starsze dzieci znajdą tu interesujący program zajęć, tak, by kreatywnie mogły spędzać wolny czas.

- Na pewno cieszycie się z powrotu do szkoły po długich miesiącach zdalnego nauczania, a tutaj czekać będzie na was wiele atrakcji także w czasie wakacji – zachęcała najmłodszych do korzystania z zajęć radna Rady Powiatu Anna Kosmala. – To będzie miejsce, w którym nie braknie wam towarzystwa rówieśników i pomysłów na zabawę.

Z otwarcia świetlicy cieszyła się także pani sołtys Justyna Polak oraz radny Czesław Skrybuś, którzy podziękowali burmistrzowi za wsparcie kolejnej inicjatywy realizowanej na rzecz mieszkańców Komórek. – Świetlica już jest miejscem integrującym lokalną społeczność, to bardzo ważne, że mamy takie miejsce  - podkreśliła pani sołtys. – Do istniejącego tu „trójporozumienia” druhów, gospodyń i seniorów doszły także dzieci, dzięki czemu mamy już pełen „konglomerat” i wspaniałą różnorodność. Możemy być na dziś spokojni, że zatroszczyliśmy się o miejsce przyjazne i otwarte dla wszystkich – dodał radny. 

Po otwarciu świetlicy w Komórkach, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury prowadzi już pięć świetlic dla dzieci z terenu naszej gminy; zajęcia są organizowane także w Cisowie, Kranowie, Niwach i Widełkach.

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce informuje, że zgodnie z załącznikiem nr 4 do Statutu Miasta i Gminy Daleszyce, od dnia 14 czerwca do 5 lipca poddaje konsultacjom społecznym projekt Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Daleszyce na lata 2021 – 2026. Wszelkie uwagi czy propozycje do programu należy składać w kopercie z dopiskiem „Konsultacje społeczne – program rozwoju przedsiębiorczości ” do pokoju nr 4 w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach do dnia 5 lipca 2021 r. do godz. 12.00.

„Kolejne inwestycje , które posłużą mieszkańcom”. Ogłoszone przez Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach przetargi na przebudowę drogi wewnętrznej w Borkowie i parkingu przy ośrodku zdrowia w Szczecnie zostały rozstrzygnięte. 8 czerwca burmistrz Dariusz Meresiński podpisał umowy z wykonawcami zadań.