Minęła 78. rocznica utworzenia oddziału partyzanckiego Armii Krajowej Mariana Sołtysiaka „Barabasza" - „Wybranieccy". Uroczystości upamiętniające to wydarzenie odbyły się tradycyjnie w Cisowie. Wzięli w nich udział sympatycy i potomkowie kombatantów oraz mieszkańcy naszej gminy na czele z burmistrzem Dariuszem Meresińskim. Uczestnicy obchodów złożyli kwiaty i znicze pod pomnikiem upamiętniającym powstanie oddziału. W kościele pw. św. Wojciecha odprawiona została msza święta w intencji poległych partyzantów.

Wychowanek Szkoły Podstawowej w Mójczy sięga po kolejne laury w konkursach wiedzy historycznej. Kacper Kojacz z drugim wynikiem w województwie świętokrzyskim awansował do finału ogólnopolskiego konkursu. Niestety, ze względu na pandemię, finał został odwołany.

- Ponieważ Kacper nie może już jako zeszłoroczny laureat Przedmiotowego Konkursu Historycznego brać w nim udziału, uczestniczył z ogromnym powodzeniem w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514. Od Cedyni do Orszy” – podsumowuje Andrzej Dostał z SP w Mójczy. - Kacper zdobył tytuł Wojewódzkiego Laureata, uzyskując 96 % punktów możliwych do zdobycia, warto też dodać, że w etapie rejonowym Kacper uzyskał maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia, czyli 100%. Jako Laureat Wojewódzki uzyskał także dodatkowe 7 punktów za tzw. szczególne osiągnięcie na świadectwie szkolnym. Kacper to urodzony pasjonat historii. W ciągu kilku miesięcy zdążył opanować materiał z klasy siódmej i ósmej oraz wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową – podsumowuje nauczyciel.


SP w Mójczy

25 czerwca uczniowie zakończyli rok szkolny. Z nauką w „podstawówkach” na terenie naszej gminy pożegnali się ósmoklasiści. Wszystkim uczniom i pracownikom szkół udanych wakacji życzył burmistrz Dariusz Meresiński. Burmistrz wręczył również nagrody dla uczniów, którzy wykazali się najlepszymi wynikami w nauce i osiągnięciami w konkursach przedmiotowych i sportowych.
W szkołach w Daleszycach, Sukowie, Niestachowie i Mójczy burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński złożył na ręce uczniów i nauczycieli podziękowania za pracę i życzenia udanego odpoczynku dla wszystkich dzieci, młodzieży, pracowników szkół, ale i rodziców z terenu naszej gminy. - Po dziesięciu miesiącach rzetelnej nauki i niełatwych zmagań związanych z nauczaniem zdalnym, zasłużyliście na odpoczynek. Życzę Wam dzisiaj pięknego lata i szalonych wakacji, by zostawić już za sobą ten wyjątkowo trudny rok, który wiązał się przecież z ograniczeniem kontaktów z rówieśnikami.

GRAFIK WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

NA SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI GMINY DALESZYCE

W    MIESIĄCU LIPIEC 2021 ROKU w RAMACH

 AKCJI:  „WSPIERAJ  SENIORA”

Burmistrz Daleszyc podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Daleszyce-Niwy. Umowa dotyczy znaczącego odcinka drogi i uzupełnienia brakujących fragmentów chodnika.

- Po opracowaniu projektu, wyremontujemy drogę powiatową na odcinku od Domu Ludowego w Daleszycach do ronda na Niwach, a dla pieszych zapewniliśmy tutaj uzupełnienie brakujących odcinków chodnika – mówi burmistrz Dariusz Meresiński. – Jest to nasza odpowiedź głównie na wniosek mieszkańców Niw. Tutaj rzeczywiście na dwóch odcinkach trasy brakuje chodnika, to jest przy rondzie i na wysokości sklepu, więc inwestycja ta będzie miała szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowników.

Paulina Kotyniewicz została sołtysem Daleszyc, Paweł Adwentowicz będzie reprezentował mieszkańców Widełek – tak zdecydowali mieszkańcy obu miejscowości w wyborach sołeckich, jakie odbyły się 20 czerwca. Nowi sołtysi otrzymali zaświadczenia o wyborze z rąk burmistrza Dariusza Meresińskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Daleszycach Rafała Siwoni podczas sesji Rady Miasta 24 czerwca.