Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 15.09.2021 r. tj. środa o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja nadzwyczajna VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce 2021-2037,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2021 rok,
c) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz budowy infrastruktury telekomunikacyjnej linii kablowej przez GLOBIT ISP.
4. Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Daleszycach
Beata Powałkiewicz

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie -> plik PDF

Do wniosku producent rolny dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie w cel informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego oraz w przypadku posiadania zwierząt gospodarskich kopie zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

W przypadku niekompletnych lub nieprawidłowo wypełnionych wniosków wzywa się poszkodowanego do uzupełnienia wniosku bądź odmawia przyjęcia wraz z podaniem uzasadnienia.

Termin składania wniosków — 20.09.2021 r. (poniedziałek) do godz. 15:30.

Daleszycka organizacja LOOK pracuje nad wydaniem książki. W publikacji znajdziemy wspomnienia mieszkańców naszej gminy na temat walorów przyrodniczych i kulturalnych ziemi daleszyckiej.

W lipcu br. Lokalna Organizacja Ochrony Kultury – LOOK przystąpiła do kolejnego działania grantowego w ramach projektu „Rozwój i promocja obszaru z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego LGD” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Białe Ługi”. Głównym założeniem zadania pn. „Bogactwa i kultura ziemi daleszyckiej” jest wydanie publikacji o tym samym tytule, przedstawiającej walory przyrodnicze i kulturowe gminy Daleszyce”.

Nie tylko fanów aktywnego trybu życia ucieszyła nowa inwestycja, która powstała na terenie Borkowa. W sąsiedztwie tutejszego zalewu otwarte zostało nowe boisko wielofunkcyjne. – To propozycja na spędzanie wolnego czasu przede wszystkim dla mieszkańców, ale też gości tej wypoczynkowej miejscowości. Zależy mi, żeby na terenie naszej gminy powstawały różnorodne inwestycje, które spełniają wszelkie potrzeby – podkreśla burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce, Dariusz Meresiński.

Na uroczystym otwarciu obiektu, 4 września, zebrała się duża grupa mieszkańców Borkowa i sąsiednich miejscowości. Nie zabrakło też amatorów piłki nożnej, którzy rozegrali na świeżej murawie pierwsze, emocjonujące mecze. Futbolistów, oprócz burmistrza dopingował też senator Krzysztof Słoń, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Grzegorz Gałuszka, radna Rady Powiatu Kieleckiego Anna Kosmala oraz radni rady miejskiej w Daleszycach. W pierwszym turnieju na boisku w Borkowie zmierzyły się dwie reprezentacje gospodarzy, zespół ze Słopca i drużyna przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach. Puchar zwycięzcy powędrował do samorządowców, drugie miejsce zdobyli juniorzy z Borkowa.

Budowa boiska w Borkowie kosztowała około 300 tys. zł, zadanie zostało sfinansowane z programu „Sportowa Polska” i budżetu gminy. Można na nim rozgrywać mecze piłki nożnej, ręcznej, siatkówki, badmintona i tenisa.

Mieszkańcy Daleszyc z burmistrzem Dariuszem Meresińskim na czele wcielili się w bohaterów dramatu Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”. Inscenizacja odbyła się w ramach jubileuszowej, X edycji Narodowego Czytania.

- Jak co roku, wspólne czytanie było nie tylko ciekawą przygodą, ale też okazją do przypomnienia sobie dramatu, który do dziś jest aktualny. Bohaterzy Zapolskiej zostawiają nas z refleksjami na temat tak zwanej podwójnej moralności, obłudy, dbania o pozory. Warto „mierzyć się” z klasyką literatury nie tylko dla przyjemności czytania, ale też, by zastanowić się nad głębszym przesłaniem – podsumowuje burmistrz Dariusz Meresiński, który w przedstawieniu wcielił się w rolę Zbyszka Dulskiego.

Zaproszenie do udziału w Czytaniu przyjęła też radna Rady Powiatu Kieleckiego Anna Kosmala, która zagrała Juliasiewiczową. Głosem głównej bohaterki, pani Dulskiej, przemówiła Magdalena Fogiel-Litwinek, komendant Wojewódzkiego Ochotniczego Hufca Pracy w Kielcach. Lokatorką była Alicja Furmanek, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej. W chrzestną Hanki wcieliła się Barbara Sodel, prezes Banku Spółdzielczego Daleszyce-Górno. Hankę, służącą Dulskich zagrała Agnieszka Rychel, asystent rodziny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach.  W role córek Dulskich wcieliły się studentki, Sara Bernat i Wiktoria Oszczepalska.

Premiera tegorocznego Czytania odbyła się w Daleszycach 4 września. Wydarzenie jest dostępne na stronach internetowych Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Daleszycach.– Nasi aktorzy stworzyli bardzo ciekawe kreacje, a całości dopełniły piękne stroje z epoki. Dodatkową atrakcją był występ Wiktora Zwierzyńskiego, utalentowanego muzycznie absolwenta kieleckiego liceum – zachęca wszystkich mieszkańców do obejrzenia „Moralności…” dyrektor biblioteki, Alicja Prendota.