Wszystko dzięki realizacji projektu „Wspierać bardziej”, na który gmina pozyskała blisko milion złotych unijnego dofinansowania. Jego celem jest kompleksowe wspieranie rodzin. Będą tu ciekawe zajęcia dla dzieci i pomoc w nauce, a mieszkańcy skorzystają też z bezpłatnych porad psychologa, prawnika, psychoterapeuty i socjoterapeuty. Świetlica będzie otwarta dla wszystkich chętnych.
Realizacja projektu „Wspierać bardziej – kompleksowe usługi wpierania rodzin w Mieście i Gminie Daleszyce” rozpoczęła się 1 lipca, a zainaugurowano ją otwarciem wyremontowanej świetlicy w Kranowie, w której będą odbywały się wszystkie spotkania. Witając przybyłych na otwarcie gości kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach Renata Segiecińska, podkreślała, że celem projektu jest profilaktyka skierowana do dzieci i rodzin w ramach działalności placówek wsparcia dziennego. Potrzebujący otrzymają pomoc asystenta rodziny, poradnictwo dla rodzin, w tym specjalistyczne, terapeutyczne i prawne.

Wyremontujemy drogę w „Borkach”, mieszkańcy zyskają też chodnik. Burmistrz Dariusz Meresiński podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. Po wykonaniu projektu, ruszą prace.
W miejscowości Suków-Borki zaprojektowana zostanie przebudowa całej drogi powiatowej wraz z budową chodnika na długości ok. 1770 mb. Inwestycja zostanie podzielona na dwa etapy: pierwszy obejmie odcinek o długości 970 mb, drugi – ok. 800 mb. Droga w miarę potrzeby będzie poszerzona do 5,5 metra, po jednej stronie powstanie utwardzone pobocze.

Radni Rady Miejskiej w Daleszycach pozytywnie ocenili ostatni rok pracy burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce Dariusza Meresińskiego. Podczas sesji absolutoryjnej jednogłośnie udzielili burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu i nie mieli zastrzeżeń do prowadzonej przez Dariusza Meresińskiego gospodarki finansowej w naszej gminie. Żadnych uwag do realizacji budżetu nie miała też Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Daleszycach.
„Biorąc pod uwagę, że był to rok wielu ograniczeń spowodowanych pandemią, nasza gmina nie osiadła na mieliźnie, a wypływa na szerokie wody” – podkreślali radni. „W tych trudnych warunkach sukcesem jest, że zrealizowaliśmy ogromny budżet i wszystkie zaplanowane inwestycje”– podsumował burmistrz. Dziękując za oddane głosy, powiedział: „Wasze zaufanie motywuje mnie do tego, żeby co roku pracować coraz wytrwalej dla wspólnego dobra. Nadrzędnym celem jest, aby coraz lepiej żyło się mieszkańcom na terenie naszej gminy i aby coraz więcej osób chciało u nas mieszkać”.
Gmina na szerokich wodach

Alan Mrozik, 4-klasista ze Szkoły Podstawowej w Mójczy - dzieli i rządzi. I to dosłownie. Minęło zaledwie kilka tygodni od czasu, gdy w fantastycznym stylu pokonał wszystkich młodych matematyków z klas 1-6 szkół podstawowych z całej Polski oraz śmiałków z zagranicy i tym samym zasłużył na tytuł Mistrza Szybkiego Mnożenia, powtarzając sukces sprzed roku, a już może świętować kolejny triumf. Tym razem był najlepszy w swojej kategorii wiekowej... w szybkim dzieleniu, przy okazji zajmując w klasyfikacji generalnej świeżo upieczonej rywalizacji na liczby trzecie miejsce. To pewne jak dwa razy dwa - mamy do czynienia z prawdziwym mistrzem. Dowód? Zaledwie w 300 sekund wykonał poprawnie 323 działania matematycznie w zakresie dzielenia do 100. Nic dodać, nic ująć...

Konstrukcja przestrzenna z napisem „I Love Daleszyce” pojawiła się w centrum naszego miasta na Placu Staszica. Obiekt ma być nową atrakcją turystyczną gminy.
Został zamontowany kilka dni temu i z miejsca stał się magnesem przyciągającym spojrzenia wszystkich mieszkańców i gości odwiedzających Daleszyce.

- Kochamy naszą gminę i chcemy, żeby każdy kto do nas przyjedzie, od razu się o tym przekonał za sprawą naszego napisu. Nie sposób jest go przegapić, ze względu na swój rozmiar. Szczególnie ciekawie wygląda po zmroku – mówi burmistrz Dariusz Meresiński.

Burmistrz Dariusz Meresiński podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na remont ulicy Kościuszki w Daleszycach. W efekcie powstanie tu nowa nawierzchnia na długości od rynku do skrzyżowania z obwodnicą, brakujący fragment chodnika od ulicy Polnej i oświetlenie skrzyżowania powiatówki z drogą wojewódzką.

- To zadanie, jakie wyznaczyliśmy sobie do przygotowania w najbliższym czasie, jest szczególnie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Chodzi o remont drogi powiatowej do skrzyżowania z drogą wojewódzką, trasy łączą podróżnych ze stolicą gminy Daleszyce, a więc są kluczowe. Dlatego bardzo ważne jest, że droga będzie miała nową nawierzchnię, powstanie brakujący chodnik, a latarnie doświetlą nam bardzo istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa wjazd na obwodnicę – zapowiada burmistrz Dariusz Meresiński.