Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto zaznaczyć, że dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o świadczenie poprzez bankowość elektroniczną (najpopularniejsza forma), PUE ZUS oraz system Empatia zmiana będzie niewidoczna, ponieważ z ich perspektywy składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim samym trybie.

Jak składać wniosek od 1 lipca?

Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online: 

  • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia>
  • przez bankowość elektroniczną
  • przez portal PUE ZUS.

Wnioski należy składać do 30 listopada.

Wirtualna „iskierka przyjaźni” dla osób z autyzmem dotarła do szkół i przedszkoli z terenu gminy Daleszyce. Nasi uczniowie z nauczycielami przyłączają się do ogólnopolskiej akcji „Jesteśmy z wami niebieskimi motylami”.
2 kwietnia, corocznie, obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Jest to bardzo dobra okazja, aby dowiedzieć się więcej na ten temat, podkreślić problemy osób ze spektrum autyzmu. Mimo, że w tym roku w związku z pandemią edukacja w przedszkolu odbywała się w sposób zdalny, nauczyciele zaakcentowali ten dzień, chcąc nauczyć dzieci akceptacji, empatii, zrozumienia w stosunku do osób autystycznych.

Trwa X Ogólnopolski Tydzień Świadomości Czerniaka. W tym roku na zagrożenia mogące płynąć z nadmiernego opalania i bagatelizowania znamion na ciele uczulana jest szczególnie młodzież. Narodowy Instytut Onkologii z Kołem Naukowym Onkoma przygotowali krótkie filmy promujące badania i zwiększanie świadomości na temat nowotworu złośliwego skóry. Do profilaktyki namawiają lubiani aktorzy.

16 czerwca w gminie Daleszyce odbyło się merytoryczne szkolenie dla przedsiębiorców i pracodawców z tego terenu. Przekazano im wiedzę dotyczącą zarówno przepisów prawa pracy, jak i możliwości pozyskiwania dofinansowań na wynagrodzenia dla młodocianych pracowników.

Oni wspierają przedsiębiorczość
Przedsiębiorcy są bardzo ważni, warto ich wspierać i gmina Daleszyce robi to między innymi poprzez organizację wydarzeń skierowanych specjalnie do nich i ukierunkowanych na ich potrzeby. – Przedsiębiorcy to oczko w głowie samorządów. Staramy się, aby na terenie gminy Daleszyce było ich jak najwięcej. A dzisiejsze spotkanie służy temu, aby mogli zapoznać się z pewnymi możliwościami, jakie mogą ułatwić im funkcjonowanie, do których należy chociażby korzystanie z dofinansowań. Omawiamy też przepisy dotyczące prawa pracy. Do tej rozmowy zostali zaproszeni specjaliści, aby je wyjaśnili, bo zmiany w nich następują bardzo często i trzeba być czujnym, żeby czegoś nie przeoczyć – powiedział Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce. – Przedsiębiorcy są bardzo ważnym ogniwem rozwoju lokalnej gospodarki i gminy Daleszyce. Serdecznie im dziękuję, że są, chcą z nami współpracować, a my będziemy się starać robić wszystko, aby ich nie zawieść – dodał burmistrz.

Szkoła Podstawowa w Sukowie świętowała rocznicę nadania imienia Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej. Była wirtualna akademia i hołd oddany patronom. Uczniowie zadbali też o pomnik poległych w czasie II wojny światowej, jaki znajduje się w lesie na sukowskiej Papierni.

Cała społeczność skupiona wokół Szkoły Podstawowej w Sukowie wie, że posiadanie zaszczytnego imienia - Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej - jest nie lada zobowiązaniem. 14 czerwca to dzień Święta Szkoły, które wiąże się z tradycyjną akademią. Tym razem, ze względu na obostrzenia wynikające z walki z pandemią koronawirusa, wszelkie artystyczne poczynania przeniosły się do wirtualnej sieci. Efekt? Montaż słowno-muzyczny, który jest wyrazem tego, że ci, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny, są w sercach młodych ludzi i stanowią dla nich autorytet. To jednak nie koniec działań podjętych przez sukowską placówkę. Publikację akademii poprzedziła okolicznościowa msza święta, której rangę podkreśliła obecność szkolnego sztandaru.

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 24.06.2021 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.

7. Debata nad ,,Raportem o stanie Gminy Daleszyce za 2020 rok” oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce wotum zaufania.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Daleszyce za 2020 rok:
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok,
b) zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok,
c) dyskusja,
d) głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok:
a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,
b) zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach w sprawie wyrażenia opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,
c) dyskusja,
d) głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta
i Gminy Daleszyce z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2021-2032,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2021 rok,
c) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Daleszycach Nr XXXVIII/328/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu,
d) zmiany uchwały Nr XXXVI/309/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
e)
utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie świetlicy środowiskowej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach,
f) określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Daleszyce na rok szkolny 2021/2022,
g) uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia przeciwko pneumokokom
w populacji osób starszych w Gminie Daleszyce”,
h) przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024 dla Miasta i Gminy Daleszyce.

11. Interpelacje.
12. Zapytania i sprawy różne.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Siwonia