W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 79 rocznicy Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2023 r. na terenie województwa świętokrzyskiego o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający 1 min”.

Zapraszamy na Finał XXIII Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Solistów w Chmielniku, który odbędzie się 6 sierpnia br. w Parku Miejskim w Chmielniku.

Straż Miejska Daleszyce poszukuje właściciela psa /j/w na zdjęciu/, który od kilku tygodni przebywa                 na Placu Cedry w Daleszycach. Ponieważ pies zostanie odłowiony do Schroniska, uprzejmie proszę osoby mogące wskazać właściciela psa lub chcących adoptować pieska o kontakt ze Strażą Miejską          w Daleszycach przy  ul. Sienkiewicza 11 w godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie 782 910 324.

Komendant SM

Marian Kołomański

Mamy dofinansowanie do trzech nowych inwestycji drogowych na terenie Gminy Daleszyce. Dwa zadania realizuje gmina, trzecie dotyczy drogi powiatowej. Nowe nawierzchnie asfaltowe pojawią się na odcinkach dróg gminnych w Kranowie i Kaczynie-Marzyszu oraz drogi powiatowej relacji Niestachów-Brzechów.

Remont drogi w Kaczynie obejmuje odcinek o długości 583 m na odcinku od drogi powiatowej do skrzyżowania z drogą gminną. Powstanie tu nowa nakładka asfaltowa o szerokości 5 m (z miejscowym poszerzeniem na wysokości ośrodka Caritas) i utwardzone pobocza. W Kranowie prace obejmą 500-metrowy odcinek od drogi wojewódzkiej do wewnętrznej przy dz. nr ewid. 397. Zaplanowano tu również nową nawierzchnię asfaltową i utwardzenie poboczy.

Kosztorysowa kwota obu inwestycji to ponad 1,2 mln zł, z czego połowę pozyskaliśmy z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie, na które środki z RFRD otrzymał powiat kielecki obejmie remont drogi Niestachów-Brzechów na długości 1616 m. Jezdnia będzie miała nową nakładkę asfaltową i utwardzone pobocza od okolic mostu w Niestachowie do początku wsi Brzechów. Wartość kosztorysowa tego zadania to niemal 2 mln 270 tys. zł, 60% stanowi dofinansowanie.

W ramach remontów zaplanowane są także prace dotyczące odmulania rowów, oczyszczania lub wymiany uszkodzonych przepustów, montaż barierek na przepuście w Kaczynie i przy przystanku autobusowym w Kranowie oraz odnawianie poręczy na moście w Niestachowie.