Mieszkańcy naszej gminy zakasali rękawy i posprzątali gminę. Wspólne porządkowanie terenów zielonych odbyło się z inicjatywy lokalnego samorządu oraz radnych i sołtysów, którzy razem z mieszkańcami „ruszyli w teren”.

Wśród sprzątających byli uczniowie, seniorzy, strażacy, radni, sołtysi, pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejsko-Gminnego Żłobka oraz Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach na czele z burmistrzem Dariuszem Meresińskim i wielu innych mieszkańców gminy Daleszyce, którzy zadbali o przyrodę i piękny wygląd swoich miejscowości w kolejnej już akcji wiosennego sprzątania gminy.

– Dziękuję wszystkim za poświęcenie swojego czasu i wspólną pracę na rzecz naszej małej ojczyzny. Wyrzucanie śmieci do przydrożnych rowów to prawdziwa plaga. Być może, dzięki takim akcjom, ktoś się zreflektuje i następnym razem postara się umieścić odpady w miejscach do tego przeznaczonych  - podsumował tegoroczną akcję burmistrz Dariusz Meresiński.

Dziesiątki worków pełnych śmieci zebranych z przydrożnych rowów, okolic szkół, boisk i placów zabaw pokazują, że takie działania wciąż są potrzebne. To ważna akcja także dla integracji mieszkańców i poczucia odpowiedzialności za nasze wspólne miejsce do życia.

- Piękna pogoda, ruch na świeżym powietrzu, wspaniali ludzie i dobry uczynek dla naszej Matki Ziemi. Takie akcje „niestety” wciąż są potrzebne ale udział w nich to sama radość. Integrujemy się i sprzątamy ziemię najbliższą naszemu sercu. Dobrze widzieć te uśmiechnięte twarze uczestników sprzątania, którzy pozostawiają po sobie czyste Daleszyce – mówiła biorąca udział w wydarzeniu Anna Kosmala, radna Rady Powiatu Kieleckiego.

Po ciężkiej pracy na uczestników sprzątania czekała gorąca kiełbaska z grilla, która podobno smakowała wybornie. Wszystkich, którzy chcą zasmakować tej nieziemskiej uczty oraz zrobić coś dobrego dla naszej planety, zachęcamy do przyłączenia się do kolejnej akcji wiosennego sprzątania gminy Daleszyce.

Sołtys Daleszyc Paulina Lejawka informuje, że w najbliższą środę tj. 15 maja 2024 r. mija termin zapłaty drugiej raty za podatek i odpady komunalne.

Pani Sołtys zaprasza na dyżur
do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9 w dniach:
— 13.05.2024 r. (poniedziałek) w godz. 16:15 - 18:00
— 14.05.2024 r. (wtorek) w godz. 16:15 - 18:00

Mieszkańcy będą mogli uregulować ww. opłaty.

Informujemy, iż dnia 13 maja 2024 r. (poniedziałek) wszystkie placówki Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Daleszycach z powodu wyjazdu na seminarium bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach będą zamknięte.

Sołtys Daleszyc Paulina Lejawka, zaprasza na dyżur do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9 w dniach:
— 08.05.2024 r. (środa) w godz. 15:00 - 17:00
— 09.05.2024 r. (czwartek) w godz. 16:15 - 18:00
— 11.05.2024 r. (sobota) w godz. 10:00 - 14:00

Mieszkańcy będą mogli uregulować opłaty za podatek oraz odpady komunalne - drugie raty.