10 września w Widełkach odbył się Przegląd Tradycji i Kultury Ziemi Świętokrzyskiej „Ocalić od zapomnienia”.  Było kolorowo, wesoło i z przytupem, czyli tak, jak dawniej wyglądały zabawy na świętokrzyskiej wsi.

W gościnnej przestrzeni Centrum Edukacji Ekologicznej stanęły stoiska z ludowym rękodziełem i staropolskim jedzeniem, nie zabrakło ludowych przyśpiewek i wspólnych tańców, był konkurs na najlepszą świętokrzyską zalewajkę, a nawet podhalańskie oscypki!

Straż Miejska Daleszyce poszukuje właściciela psa, który od kilku tygodni przebywa w miejscowości Niwy. Ponieważ pies zostanie odłowiony do Schroniska, uprzejmie proszę osoby mogące wskazać właściciela psa lub które chcą go adoptować o kontakt ze Strażą Miejską w Daleszycach ul. Sienkiewicza 11 w godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie 782 910 324.

Komendant SM

Marian Kołomański

Jak co roku gmina Daleszyce włączyła się w tę akcję. Tym razem mieszkańcy zostali zaproszeni na wspólne czytanie do Borkowa. W pięknej scenerii tamtejszego zalewu poznawali i przypominali sobie dzieło Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”.

W nastrojowy klimat relacji między starszym i młodszym pokoleniem oraz stosunków między dwiema warstwami społecznymi wprowadził zebranych nie tylko piękny krajobraz, ale i nawiązujące do epoki stroje czytających.

Rozbudowa szkoły podstawowej w Słopcu jest już mocno zaawansowana. Mury nowego budynku już stoją, obiekt został zadaszony, w tej chwili trwają prace związane z wykonaniem instalacji wewnętrznych, posadzek i roboty elewacyjne.

- Dobudowana sala gimnastyczna i dodatkowe pomieszczenia niemal podwoiły powierzchnię szkoły w Słopcu i sprawiły, że staje się ona obiektem nowoczesnym i w pełni funkcjonalnym. Dzieci i młodzież zyskują nie tylko przestrzeń do rozwoju fizycznego, ale też do rozwijania zainteresowań, do organizowania akademii i wspólnych uroczystości. To bardzo ważne dla społeczności szkolnej, ale też innych mieszkańców miejscowości, którzy często wraz z dziećmi uczestniczą w istotnych wydarzeniach i teraz będą mieć do tego wymarzone warunki – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 18.09.2023 r. tj. poniedziałek o godz. 15:30 w Daleszycach odbędzie się sesja nadzwyczajna VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2023-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2023 rok,
c) zmiany uchwały Nr LXXX/686/2023 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu.
4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach
Rafał Siwonia

Ogłoszenie Inspekcji Weterynaryjnej - szczepienie ochronne lisów przeciwko wściekliźnie.