Jakie jest Twoje zdanie na temat projektów energetyki wiatrowej? Teraz masz okazję, aby wyrazić swoją opinię i przyczynić się do zbadania przyczyn terytorialnego sprzeciwu wobec rozwoju energetyki wiatrowej. Województwo Świętokrzyskie, jako partner w projekcie Biowind, serdecznie zaprasza mieszkańców regionu do wzięcia udziału w krótkiej ankiecie, która pomoże nam zgłębić społeczno-ekonomiczne i środowiskowe czynniki wpływające na stanowisko mieszkańców w sprawie energii wiatrowej.

Dlaczego Twoja opinia jest ważna?

Projekty energetyki wiatrowej stanowią istotny element walki z globalnym ociepleniem i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jednakże, niektóre z tych projektów spotykają się z oporem ze strony społeczności lokalnych. Zrozumienie przyczyn tego sprzeciwu jest kluczowe dla stworzenia zrównoważonych planów rozwoju energetyki wiatrowej, które uwzględnią potrzeby i obawy mieszkańców.

Twój głos jest niezwykle ważny, ponieważ pomoże nam zgromadzić cenne informacje na temat tego, co skłania ludzi do sprzeciwu wobec projektów energetyki wiatrowej. Dzięki Twojej pomocy, będziemy mogli bardziej efektywnie pracować nad tym, aby zminimalizować ewentualne negatywne skutki rozwoju tych projektów.

O projekcie Biowind

Biowind to projekt w ramach programu Interrego Europa 2021-2027, który skupia się na analizie i zrozumieniu lokalnych czynników wpływających na sprzeciw wobec energetyki wiatrowej. Naszym celem jest wymiana doświadczeń z innymi krajami członkowskimi oraz dostarczenie konkretnych danych i wskazówek, które mogą pomóc w dalszym rozwoju projektów wiatrowych, uwzględniając potrzeby społeczności lokalnych.

Projekt opiera się na analizie środowiskowych i społeczno-ekonomicznych aspektów, które wpływają na decyzje mieszkańców w kwestii projektów energetyki wiatrowej. Chcemy zrozumieć, jakie są najważniejsze obawy i jakie korzyści widzą mieszkańcy w rozwoju odnawialnej energii wiatrowej.

Jak wziąć udział w ankiecie?

Wypełnienie ankiety jest łatwe i zajmuje tylko kilka minut. Ankieta jest dostępna online i można ją wypełnić z każdego miejsca. Wszystkie odpowiedzi są poufne i anonimowe, a Twoje dane osobowe nie zostaną ujawnione.

Kliknij tutaj, aby wypełnić ankietę: LINK DO ANKIETY

Po otwarciu strony, po prawej stronie znajduje się przycisk “languages”, należy go kliknąć i z listy rozwijanej wybrać “polski”.

Twoja opinia jest dla nas cenna. Dziękujemy za Twój udział i wsparcie! Wspólnie możemy przyczynić się do lepszej przyszłości, opartej na czystej i odnawialnej energii wiatrowej.

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach zaprasza rolników do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”

Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród rolników „Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników. Organizowany po raz czwarty konkurs przebiega w formule on-line i jest realizowany przy pomocy platformy edukacyjnej Moodle.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zalogować się pod linkiem https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/ i rozwiązać test złożony z 25 pytań jednokrotnego wyboru losowanych z puli 50, dotyczących wszystkich kampanii prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Do rozwiązania konkursowego testu rekomendujemy aktualne wersje przeglądarek: Google Chrome oraz Mozilla Firefox.

Konkurs zakończy się 20 listopada 2023 r. o godz. 12:00. Pięćdziesiąt osób, które udzieli największej liczby prawidłowych odpowiedzi w najkrótszym czasie, otrzyma nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł brutto.

Regulamin konkursu

Zgodnie z opublikowanym w dniu 18 października 2023 r. ogłoszeniem Prezesa ARiMR o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" PROW 2014-2020, wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od dnia 25 października 2023 r. do dnia 24 listopada 2023 r.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-412-inwestycje-majace-na-celu-ochrone-wod-przed-zanieczyszczeniem-azotanami-pochodzacymi-ze-zrodel-rolniczych---nabor-od-25-pazdziernika-2023-r-do-24-listopada-2023-r

W dniu 17 października 2023 roku, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Daleszycach, odbył się gminny etap III Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka. Do rywalizacji stanęły cztery przedszkola: Przedszkole w Daleszycach, Punkt Przedszkolny w SP w Mójczy, Punkt Przedszkolny przy SP w Sukowie i Punkt Przedszkolny przy SP w Niestachowie. Uroczystego otwarcia sportowych zmagań przedszkolaków, dokonał dyrektor ZSP w Daleszycach, pan Maciej Mądzik. Życzył małym sportowcom dobrej zabawy oraz sukcesów podczas zawodów.

Dzieci rywalizowały w czterech konkurencjach: bieg z pałeczką sztafetową, tor przeszkód, skok w dal oraz rzut woreczkiem do celu. Zawodnicy z wielkim zaangażowaniem wykonywali kolejne zadania. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie: Jolanta Naszydłowska, Edyta Świder i Cezary Ruszkowski. Po zakończeniu rywalizacji, drużyny otrzymały z rąk pana dyrektora dyplomy i pamiątkowe medale. Na uczestników czekały również słodkie upominki.

I miejsce i najlepszy wynik uzyskały przedszkolaki z Daleszyc i tym samym zakwalifikowały się do etapu powiatowego, który odbędzie się 7 listopada 2023 roku w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zagnańsku.  

Udział w olimpiadzie był dla każdego dziecka wyjątkowym przeżyciem. Zmagania sportowe rozbudziły zainteresowania sportem i chęć współzawodnictwa.  Uczyły zasad fair play i aktywnego spędzania czasu, a przede wszystkim  były świetną zabawę.

ZSP Daleszyce

Uprzejmie informujemy, że w związku z dniem wolnym we Wszystkich Świętych PSZOK będzie czynny we czwartek 02.11.2023 r. w godz. od 12.00 do 18.00

Pierwszoklasiści ze szkół podstawowych z terenu gminy Daleszyce złożyli uroczyste ślubowania i stali się pełnoprawnymi uczniami. Dzieci obiecały sumiennie wypełniać szkolne obowiązki, dostały od wychowawców upominki i odwdzięczyły się pięknymi występami.