Komunikat meteorologiczny z godz. 09:24 dnia 16.08.2023

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawiska: Upał

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat kielecki oraz powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski

Sytuacja meteorologiczna: Temperatura powietrza miejscami osiągnęła już 27°C. W kolejnych godzinach prognozowany jest dalszy wzrost temperatury powyżej 30°C.

W związku z przygotowaniami do opracowania ostatecznej wersji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Daleszyce, serdecznie zapraszamy mieszkańców na konsultacje społeczne, które odbędą się 24 sierpnia 2023 r., o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.

Na spotkaniu zostaną przedstawione obszary, które powinny zostać objęte wsparciem w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

Zapraszamy wszystkich do udziału w anonimowym badaniu ankietowym dotyczącym preferencji przewozowych pasażerów w województwie świętokrzyskim.

Celem badania jest ocena sytuacji rynkowej na poszczególnych kierunkach (liniach) komunikacyjnych w transporcie publicznym oraz analiza zapotrzebowania na przewozy dla poszczególnych linii komunikacyjnych a także, dostosowanie istniejącego systemu komunikacji publicznej do potrzeb społecznych województwa świętokrzyskiego.

Wyniki przedmiotowego badania zostaną wykorzystane do opracowania analizy transportowej, która dostarczy informacji na temat preferencji przewozowych pasażerów oraz jakości transportu publicznego w województwie.
Uzyskane informacje pozwolą na poprawę dotychczas świadczonych usług poprzez określenie i wprowadzenie oczekiwanych standardów usług przewozowych w transporcie zbiorowym.

Link do ankiety — https://ankiety.swietokrzyskie.pro/app-2023

Przez ostatnie dwa lata dziewczyny wyjeżdżały z turnieju w Gdańsku ze srebrem i wyróżnieniami indywidualnymi. Tym razem potwierdziły swoją najwyższą klasę i sprawiły, że możemy hucznie świętować razem z nimi!

8 sierpnia drużyna przywiozła zdobyty puchar do Daleszyc i spotkała się z burmistrzem Dariuszem Meresińskim, który pogratulował zawodniczkom i trenerowi znakomitego sukcesu. Wielkie brawa, dziękujemy za wspaniałe sportowe emocje!