Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, w myśl którego ma zostać przyznana pomoc pszczelarzom oraz producentom rolnym, których uprawy zostały zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 r. Ponadto, wsparcie w formie dopłat do oprocentowania kredytów będzie mogło dotyczyć również zakupu udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność dotyczącą przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków.
Pszczoły odpowiadają za zapylanie 80% roślin uprawnych i dziko rosnących. Jednak zmieniające się warunki pogodowe (ciepłe zimy, chłodne wiosny oraz ekstremalne zjawiska typu wichury, tornada czy gradobicia) negatywnie wpływają na prowadzenie gospodarki pasiecznej. Nasilają się również choroby pszczół, które skutkują ich dużą umieralnością.

W związku ze zbliżającym się okresem zwiększonego ryzyka występowania ognisk afrykańskiego pomoru świń – ASF (rozpoczęcie prac polowych, zbieranie runa leśnego, zwiększona aktywność turystyczna, itd.), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kielcach przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i stosowania szczególnych środków bioasekuracji przez rolników w gospodarstwach, w których utrzymywana jest trzoda chlewna.
W związku z powyższym do niniejszej informacji zamieszczamy na stronie ulotki informacyjne.

Z okazji Dnia Działacza i Animatora Kultury dziękujemy wszystkim osobom z terenu gminy Daleszyce zaangażowanym w działalność kulturalną, promocję sztuki i ochronę lokalnych tradycji. Najlepsze życzenia składamy na ręce pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz wszystkich twórców, artystów, animatorów i organizatorów życia kulturalnego w naszej gminie. Niech nigdy nie braknie Wam inspiracji i motywacji, by troszczyć się o wartości, które „karmią” dusze i poszerzają horyzonty.

Dariusz Meresiński
Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Rafał Siwonia
Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach

Spotkanie poprowadzi Pan Dariusz Łuczak - niepełnosprawny od urodzenia, choruje na mózgowe porażenie dziecięce, pedagog interwent kryzysowy, mediator, moderator, trener.

Od 20 lat pracuje z młodzieżą w Ośrodku Interwencji Kryzysowej działającym przy Świętokrzyskim Centrum profilaktyki i Edukacji w Kielcach na co dzień tata czwórki dzieci. Motto życiowe: "Dla ludzi i z ludźmi"- łamie bariery, stereotypy, niepełnosprawny lider, organizator akcji charytatywnych, festynów profilaktycznych.

Aby zarejestrować swój udział, należy wypełnić i przesłać poniższy formularz do dnia 27.05.2021 r.

https://forms.gle/FzMUwiPPmpq97FCdA

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie odbędzie się w związku z realizacją projektu „Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 9.1 RPO WŚ Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Projekt „Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro projektu: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach
Pl. Staszica 22/2, 26-021 Daleszyce, tel./fax 41 307 24 78 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Partner: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce tel. 41 343 00 38 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   www.frdl.kielce.pl

logo dol um mgops

Kolejne instalacje fotowoltaiczne zasilą obiekty użyteczności publicznej na terenie gminy Daleszyce. „Zielona energia” popłynie do Miejsko-Gminnego Żłobka w Daleszycach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Sierakowie oraz na potrzeby ujęcia wody w Niwach. Dzięki nowoczesnym technologiom w budżecie gminy mają się pojawić oszczędności, a mieszkańcy będą cieszyć się czystszym powietrzem.

Inwestycja została zrealizowana przez gminę, wykonawców wyłoniono w nieograniczonych przetargach. Umowy na budowę instalacji zostały podpisane w lutym, a w maju panele już są gotowe, by pozyskiwać energię słoneczną.  Przy ujęciu wody w Niwach stanęła naziemna instalacja, na budynkach szkolnych – instalacje dachowe. Parametry zostały określone tak, by zaspokoić zapotrzebowanie obiektów na energię elektryczną.

To kolejne proekologiczne zadania realizowane w gminie Daleszyce; podobne już z powodzeniem zostały wykonane w poprzednich latach: instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane na budynkach szkół podstawowych w Sukowie i Daleszycach, termomodernizacji poddanych zostało dziesięć budynków publicznych, w planach są następne, m.in. obecnie gmina jest w trakcie postępowania przetargowego na termomodernizację dwóch budynków szkół w Szczecnie i Brzechowie. Ekologiczne rozwiązania zaplanowano także w nowym budynku remontowanej właśnie siedziby Urzędu Miasta i Gminy.

Odnawialne źródła energii to nasza przyszłość, dlatego dziś staramy się inwestować w te rozwiązania wszędzie tam, gdzie to możliwe – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński. – To nowoczesne i korzystne dla środowiska rozwiązania, które z czasem przyniosą nam także ekonomiczne oszczędności i niezależność od rosnących cen prądu. Korzyści z wykorzystywania energii słonecznej to także ograniczenie odpadów i oszczędność paliw kopalnych. Praktycznie każdy mieszkaniec naszej gminy skorzysta na tych rozwiązaniach, ponieważ dzięki nim nie emitujemy zanieczyszczeń do atmosfery, czyli mówiąc wprost – oddychamy czystszym powietrzem.

We wtorek mierzyli się z zawiłościami języka polskiego, w środę – z matematyką, na koniec został im język obcy. Ósmoklasiści kończą dziś egzamin podsumowujący ich naukę w szkołach podstawowych.

Po raz drugi, z powodu obostrzeń epidemicznych, egzamin odbywa się w reżimie sanitarnym i w przesuniętym o miesiąc terminie. Z powodu nauki zdalnej ograniczony został również zakres materiału.

Na teście z języka polskiego uczniowie musieli wykazać się znajomością „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, były też zadania z gramatyki i ortografii oraz możliwość napisania rozprawki z wybranej lektury szkolnej. Choć był to pierwszy test, nie przysporzył młodzieży wiele trudności. Więcej stresu było za to na spotkaniu z „królową nauk” i nie pomagał fakt, że z zakresu materiału obowiązkowego w tym roku wykreślone zostały działania na pierwiastkach oraz stereometria. W ostatnim dniu ósmoklasiści podeszli do testu z języka obcego i tradycyjnie największa liczba uczniów wybrała egzamin z języka angielskiego. Jak co dzień, arkusze zadań zostaną opublikowane ok. godz. 13-tej na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Wyniki egzaminu będą znane 2 lipca.