Mieszkańcy gminy Daleszyce mogą skorzystać z pomocy pracowników socjalnych bez konieczności wizyty w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Jak co roku latem w teren ruszył m-Gopsik, czyli bus Ośrodka, który dojeżdża do wszystkich sołectw. Można w nim złożyć wnioski i skorzystać z porad. Projekt powstał głównie z myślą o osobach starszych i niepełnosprawnych, dla których dużym utrudnieniem jest dojazd do siedziby MGOPS.

M-Gopsik jest w terenie przez cały sierpień. Oznaczony logo MGOPS-u bus stacjonuje w kolejnych dniach w różnych miejscowościach, pracownicy czekają na mieszkańców w najbardziej dostępnych miejscach, jak place przy szkołach, świetlicach, remizach czy kościołach. -  Zainteresowanie jest duże, jednego dnia pracownicy MGOPS przyjmują nawet kilkadziesiąt osób, które załatwiają w ten sposób swoje sprawy z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, składają wnioski o zapomogi czy inne wsparcie socjalne – relacjonują pracownicy Ośrodka.

- Sprawy poruszane przez mieszkańców są różne - mieszkańcy składali wnioski o zasiłki rodzinne, dodatki z programu „Czyste Powietrze”, zasiłki z pomocy społecznej. Niektórzy przyszli porozmawiać. Jedna z osób w podeszłym wieku powiedziała, że nudzi się w domu i czuje samotna. W tym przypadku pracownicy odpowiedzialni za akcję ”Korpus Wsparcia Seniora” zainteresowali się tym problemem. Wszak pomoc społeczna nie polega tylko i wyłącznie na przyznawaniu zasiłków – podkreśla Renata Segiecińska, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach. Jak dodaje, mieszkańcy bardzo cenili sobie możliwość uzyskania pomocy w miejscu ich zamieszkania bez konieczności przyjazdu do Daleszyc. Zaoszczędzili czas i środki, co było szczególnie istotne dla matek z małymi dziećmi, a dla osób w podeszłym wieku było to ułatwienie w dostępie do usług społecznych.

„M- Gopsik” to unikatowy projekt w skali całego województwa świętokrzyskiego, który w gminie Daleszyce działa z powodzeniem już od sześciu lat. Urząd Miasta i Gminy zakupił w tym celu specjalny pojazd, który został przystosowany do załatwiania spraw formalnych z zakresu pomocy społecznej, ale też do organizacji ciekawych zajęć dla dzieci. – Jak co roku przygotowaliśmy też akcję letnią skierowaną do najmłodszych mieszkańców, czyli „Objazdowe wakacje”. Nasz bus w dni wolne od kierowania wsparcia socjalnego do dorosłych przyjeżdża do dzieci albo zawozi je w różne atrakcyjne miejsca naszej gminy, gdzie przygotowujemy dla nich ciekawe zajęcia – dodaje pani dyrektor.

„Objazdowe wakacje” organizowane są z myślą o dzieciach z rodzin korzystających z systematycznego wsparcia Ośrodka oraz świetlicy Integracyjno–Wspierającej „Promyczek” w Daleszycach. Otwarcie tegorocznej akcji letniej odbyło się w gospodarstwie agroturystycznym, w kolejnych dniach zaplanowano m.in. plażowanie nad zalewem w Borkowie czy rajd leśnymi ścieżkami.

M-Gopsik” sprawdza się w naszej gminie już kolejny rok, a zainteresowanie mieszkańców pokazuje nam, że jest potrzebny. Pracownicy socjalni we wszystkich sołectwach pomagają mieszkańcom w wypełnianiu wniosków o świadczenia socjalne, rozmawiają z seniorami, organizują też ciekawe zajęcia dla dzieci. Inicjatywa naszego Ośrodka jest wyjątkowa i bardzo cenna – podsumowuje Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

harmonogram m gopsik