Gmina Daleszyce realizuje zadania dotyczące budowy punktów pomiarowych i modernizacji węzłów wodociągowych, trwa też instalacja systemu zdalnego odczytu wodomierzy. - Dzięki modernizacji zasuw i instalacji urządzeń do pomiaru przepływu sieć wodociągowa na terenie Daleszyc będzie podzielona na strefy i monitorowana, co pomoże w ograniczeniu ewentualnych przerw w dostawie wody. Natomiast zdalne wodomierze na pewno będą dla mieszkańców dużą wygodą, ponieważ inkasent nie będzie już wchodził do domów, by odczytać wskazania licznika – mówi burmistrz Dariusz Meresiński.

W ramach inwestycji budujemy trzy punkty pomiarowe i modernizujemy pięć węzłów wodociągowych. Na terenie Daleszyc instalowane są nowe zasuwy, które „podzieliły” sieć na strefy, dzięki czemu w razie awarii nie trzeba odcinać dopływu wody do całego miasta, a jedynie do rejonu, gdzie konieczne są naprawy.

- Węzły umożliwiają w razie awarii odcięcie wody tylko na newralgicznym obszarze, a dzięki punktom pomiarowym można sprawdzić przepływ wody, a więc np. monitorować, czy i gdzie doszło do wycieku – mówi burmistrz. – Dla mieszkańców oznacza to mniej nieprzewidzianych sytuacji, a więc spokój i wygodę. Zadanie obejmuje całą sieć na terenie miasta, dzięki czemu będziemy mieć pod kontrolą cały obszar – dodaje Dariusz Meresiński.

Budowa punktów pomiarowych oraz modernizacja węzłów wodociągowych docelowo ma się skończyć  do marca przyszłego roku. Drugie zadanie, czyli instalacja zdalnych wodomierzy także ma być zakończona w tym terminie.

– System zdalnego odczytu wodomierzy to inwestycja, która z pewnością także ułatwi życie mieszkańcom, ponieważ nie będą już musieli kontrolować licznika. Zasięg urządzeń do odczytu to kilka kilometrów, dlatego stając u wlotu danej ulicy można „spisać” wszystkie liczniki z danego obszaru. Cały proces sprawdzania danych będzie się więc odbywał w krótszym czasie i nie będzie już angażował mieszkańców, a jedynie pracowników, którzy są za to odpowiedzialni – wyjaśnia burmistrz.

W ramach zadania „Dostawa i montaż wodomierzy wraz z mobilnym systemem zdalnego odczytu” w Daleszycach zamontowanych zostanie 800 wodomierzy, część już została zainstalowana. Uruchomiony został już także system zdalnego odczytu wodomierzy.

- Oba przedsięwzięcia charakteryzują się dużą efektywnością. Pierwsze służy poprawie bezpieczeństwa i niezawodności dostaw wody, drugie – wygodzie osób korzystających z publicznej sieci wodociągowej. Doceniam dotychczas podjęte inicjatywy i działania samorządu Miasta i Gminy Daleszyce pozwalające modernizować i lepiej gospodarować infrastrukturą związaną z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę pitną i użytkową. Mam nadzieję, że znajdziemy kolejne środki finansowe na kontynuację rozpoczętych, pożytecznych i korzystnych również od strony ekonomicznej przedsięwzięć – podsumowuje Marek Gos, prezes ZUK w Daleszycach.

Wykonawcą zadania dostawy i montażu wodomierzy wraz z mobilnym systemem zdalnego odczytu oraz budowy punktów pomiarowych i modernizacji węzłów wodociągowych na terenie gminy Daleszyce jest Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach. Łączna wartość tych inwestycji to nieco ponad 749 tysięcy złotych. Powyższe zadania dofinansowane są ze środków pozyskanych przez gminę Daleszyce w drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.