Dotacja w kwocie 1 166 000,00 zł została przyznana gminie Daleszyce w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Pozwoli ona odzyskać dawny blask kościołom w Cisowie, Sukowie i Daleszycach. Dofinansowanie zostało przyznane na obiekty historyczne wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków.

O przekazaniu dofinansowania dla poszczególnych samorządów poinformowali parlamentarzyści – wiceminister Anna Krupka oraz senator Krzysztof Słoń.

- W marcu złożyliśmy stosowne wnioski, które pozwolą na niezbędne prace konserwatorskie w trzech świątyniach na terenie naszej gminy. Musimy szczególnie zadbać o to, co pozostawili nam w spadku nasi przodkowie. Mury naszych kościołów były świadkami wielu historycznych wydarzeń i można powiedzieć, że są swoistymi pomnikami pamięci bliskimi każdemu z nas. Przywracanie im blasku i dawnej świetności pozwoli utrzymać je w dobrej kondycji na kolejne stulecia – mówi burmistrz Dariusz Meresiński.

Przyznana dotacja zostanie przeznaczona na zachowane dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych w tych zabytkach nieruchomych, które są wpisane do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego. W kościele w Cisowie wykonana zostanie izolacja przeciwwilgociowa, poprawiona zostanie zewnętrzna elewacja, a w środku przeprowadzone zostaną niezbędne prace konserwatorskie. W świątyni w Sukowie wymienione zostaną okna, które w tym momencie są zdegradowane, nieszczelnie i przeciekają. Również poprawiona zostanie zewnętrzna elewacja kościoła, aby przywrócić jej wartości estetyczne. Wykonane zostaną również niezbędne prace remontowo-budowalne. W daleszyckiej parafii wykonana zostanie konserwacja techniczna i estetyczna ambony oraz parapetu chóru. Koszt inwestycji to w sumie ok. 1,2 mln zł. 

Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Daleszycach jest jednym z najstarszych w powiecie kieleckim, został ufundowany w 1221 roku, w kolejnych wiekach był kilkakrotnie przebudowywany. Na uwagę zasługuje obraz Matki Bożej Szkaplerznej z XVI wieku umieszczony w wielkim ołtarzu, uznany w XVIII wieku za słynący łaskami.

Historia parafii w Sukowie sięga 1918 r. kiedy powstała kaplica ku czci św. Augustyna biskupa. W 1930 r. z funduszy parafian rozpoczęto budowę kościoła, którego główną patronką została Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski. Naprzeciw świątyni znajduje się drewniana plebania z początku XX wieku, która również uchodzi za zabytek.

Kościół parafialny p.w. św. Wojciecha w Cisowie został fundowany w 1758 r. Świątynia ma barokowo -klasycystyczny ołtarz główny z obrazami Koronacji Matki Boskiej i św. Wojciecha. W kościele znajduje się rzeźba św. Michała Archanioła depczącego diabła. Kościół był schronieniem dla stacjonujących w lasach cisowskich partyzantów II wojny światowej.