28 kwietnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach odbył się bal z okazji „pierwszych urodzin” nowych klubów seniora z terenu gminy. Świętowali podopieczni klubów z Brzechowa, Niestachowa, Marzysza, Mójczy i Słopca. Wszystkim seniorom wielu kolejnych lat w dobrym zdrowiu i wypełnionych ciekawymi klubowymi zajęciami życzył burmistrz Dariusz Meresiński.

Bal w MGOK był ukoronowaniem pierwszego roku działalności klubów seniora, które powstały z początkiem 2022 roku. Z tej okazji nie zabrakło tortu, odśpiewanych „Stu lat” i najlepszych życzeń od osób zaangażowanych w powstanie i działanie klubów na terenie sołectw gminy Daleszyce.

Nowe kluby to efekt projektu „Razem z seniorami”, który jest realizowany przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Daleszyce w partnerstwie z Urzędem Miasta i Gminy Daleszyce.

- Kluby seniora powstają z myślą o przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób starszych, ich integracji i aktywizacji – mówi burmistrz Dariusz Meresiński. – Dzięki wspólnym zajęciom mieszkańcy naszych miejscowości mają okazję nie tylko spotykać się i wymieniać doświadczeniami, ale też skorzystać na przykład z porad medycznych, psychologicznych, czy choćby zajęć plastycznych i ruchowych. Nasi seniorzy chętnie działają, mają świetne pomysły i mnóstwo energii.

Warto przypomnieć, że od początku 2020 roku kluby seniora działają także w Cisowie, Daleszycach, Komórkach, Sukowie i Smykowie. Pierwsze kluby powstały w ramach projektu „Gmina Daleszyce Przyjazna Seniorom”. Organizacja zajęć jest dofinansowana z funduszy unijnych.

- W ramach projektów organizujemy dla klubowiczów warsztaty kulinarne, artystyczne, gimnastykę, doradztwo medyczne, ale też wyjazdy kulturalne czy krajoznawcze – mówi Anna Kosmala, prezes Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy Daleszyce. – Od początku realizacji naszych projektów wiemy, że to wyjątkowa inicjatywa, kluby są naszym seniorom potrzebne, zajęcia przynoszą mnóstwo radości i praktycznej wiedzy, uczestnicy działają z wielkim zaangażowaniem, co nas bardzo cieszy.

Wszystkie kluby seniora mieszczą się w lokalach, które zostały odpowiednio przygotowane przez gminę; przeprowadzone zostały konieczne prace remontowe, zakupiono też odpowiednie wyposażenie konieczne do prowadzenia warsztatów. Opiekę i kreatywne zajęcia znalazło w klubach ok. 160 osób.