Sołtys Daleszyc Paulina Kotyniewicz, zaprasza na dyżur do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9 w dniach:
— 08.05.2023 r. (poniedziałek) w godz. 16:15 - 18:00,
— 10.05.2023 r. (środa) w godz. 16:15 - 18:00,
— 13.05.2023 r. (sobota) w godz. 10:00 - 13:00.

Mieszkańcy będą mogli zapłacić za podatek i odpady komunalne.