6 maja na terenie remizy w Cisowie odbyły się obchody 20-lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej oraz uroczystość ufundowania i poświęcenia sztandaru. Jubileusz uczcili wraz z druhami mieszkańcy Cisowa, poczty sztandarowe pozostałych jednostek OSP z terenu gminy Daleszyce oraz zaproszeni goście, wśród nich parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i druhowie z Państwowej Straży Pożarnej, którzy zgodnie życzyli świętującym „tyle samo wyjazdów, co powrotów”, opieki patrona strażaków świętego Floriana i dalszego prężnego rozwoju jednostki. Burmistrz Dariusz Meresiński obok najlepszych życzeń i podziękowań za służbę przypomniał też, że do dzisiejszych „symbolicznych” prezentów dla jednostki niebawem dołączy średni wóz ratowniczo-gaśniczy.

Druhowie uczcili jubileusz uroczystą zbiórką pododdziałów na placu przy remizie OSP w Cisowie. Mieszkańców i gości powitali cisowscy strażacy na czele z prezesem druhem Andrzejem Lewańskim oraz naczelnikiem druhem Bogusławem Bębnem, a obchody poprowadziła druhna Agata Machocka.

Głównym punktem uroczystości była polowa msza święta odprawiona przez proboszcza cisowskiej parafii, księdza Tomasza Baranowskiego, który poświęcił również nowy sztandar dla jednostki. - Możemy powiedzieć, że jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisowie wchodzi w dorosłość, choć nieco z opóźnieniem otrzymuje dowód – zażartował ksiądz proboszcz. „Chrzestnymi” sztandaru, który został ufundowany przez społeczność Cisowa, zostali: pani sołtys Dorota Dziedzic, radny Rady Miejskiej w Daleszycach Dariusz Dzięcioł oraz lokalny przedsiębiorca Maciej Sokalski.

Ważnym punktem uroczystości było nadanie odznaczeń dla zasłużonych strażaków.  Obchody uświetnił występ Orkiestry Dętej z Daleszyc oraz defilada pocztów sztandarowych. Jubileuszu gratulowali przybyli goście, którzy mieli okazję wpisać się do księgi pamiątkowej i dziękowali cisowskim strażakom za piękną służbę dla kraju. 

- Chylę czoła przed waszym męstwem, waszą odwagą, dzielnością, za to wszystko wam bardzo dziękuję i życzę wam tego, aby wasz święty patron Florian, dzielny mąż, nieustannie miał was w swojej opiece, aby was prowadził po tych trudnych drogach. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek – ta dewiza niech będzie kierunkowskazem waszego życia – mówił poseł Krzysztof Lipiec.

- Pragnę przede wszystkim podziękować za waszą piękną, bezinteresowną służbę, za serca otwarte dla drugiego człowieka, za to, że w dzień i w nocy stoicie na straży życia, zdrowia i mienia mieszkańców gminy Daleszyce i Cisowa. Wielkie gratulacje z okazji poświęcenia sztandaru – niech będzie symbolem waszej służby, tego, że jesteście dla mieszkańców, szczęść wam Boże – mówiła posłanka Anna Krupka.

- Bardzo się cieszę, że jestem tu już po raz kolejny, bo tam, gdzie są strażacy, tam jest wspólnota. Dziękuję fundatorom sztandaru, dziękuję tym, którzy dziś odebrali odznaczenia, bo na pewno na nie zasłużyli. Jesteście dumą tej miejscowości, a poczty sztandarowe reprezentujące pozostałe jednostki są dumą całej gminy Daleszyce. Bardzo się cieszę, że wśród tych kilkunastu tysięcy mieszkańców gminy są osoby gotowe pójść dla innych w ogień – podkreślał senator Krzysztof Słoń.

Najlepsze życzenia złożyli też przedstawiciele wojewody świętokrzyskiego i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Rady i Zarządu Powiatu Kieleckiego, komendanta wojewódzkiego i miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach oraz władze Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Daleszycach. Wśród gości była wicemarszałek Renata Janik, przewodniczący sejmiku świętokrzyskiego Andrzej Pruś i radny sejmiku Grzegorz Gałuszka oraz wicestarosta Tomasz Pleban i radna Powiatu Kieleckiego Anna Kosmala.

– Dziękuję wam za to, że jesteście, że zawsze możemy na was liczyć. Jako mieszkanka gminy Daleszyce muszę powiedzieć, że dzięki wam czuję się tutaj bezpieczna. Szczęść wam Boże i niech wam święty Florian błogosławi – mówiła radna Anna Kosmala.

- Chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy 20 lat temu podjęli decyzję o utworzeniu tutaj w Cisowie jednostki OSP i tym, którzy przez te lata dbali o tą jednostkę i jej rozwój. Jestem dumny z tego, że wszystkie jednostki z gminy Daleszyce mają już swoje sztandary i będą reprezentować gminę na ważnych dla naszej społeczności uroczystościach – podkreślał burmistrz Dariusz Meresiński.

- Serdecznie gratuluję jubileuszu i wszystkich odznaczeń i wyróżnień, które na pewno przyczynią się do jeszcze lepszej służby na rzecz drugiego człowieka - podsumował prezes Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych druh Ireneusz Żak.

Choć tradycje związane ze służbą przeciwpożarową sięgają w Cisowie czasów wojennych, to w dzisiejszej strukturze jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej działa tu od 2003 roku. O jej historii przypomniał uczestnikom uroczystości druh Andrzej Lewański.

OSP w Cisowie swoją tradycją nawiązuje do oddziału straży pożarnej zawiązanej w czasie II wojny światowej, który służył do ochrony przed pożarami związanymi z działaniami militarnymi. Po zakończeniu wojny jednostka działała do końca lat 50-tych, nie została jednak sformalizowana, nie posiadała też remizy. Ponownie z inicjatywy mieszkańców została powołana w 2003 roku.

Mimo deszczowej pogody, obchody zakończyły się zaplanowaną defiladą pocztów sztandarowych jednostek OSP z terenu gminy Daleszyce i sąsiednich miejscowości.