Burmistrz Dariusz Meresiński podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na remont ulicy Kościuszki w Daleszycach. W efekcie powstanie tu nowa nawierzchnia na długości od rynku do skrzyżowania z obwodnicą, brakujący fragment chodnika od ulicy Polnej i oświetlenie skrzyżowania powiatówki z drogą wojewódzką.

- To zadanie, jakie wyznaczyliśmy sobie do przygotowania w najbliższym czasie, jest szczególnie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Chodzi o remont drogi powiatowej do skrzyżowania z drogą wojewódzką, trasy łączą podróżnych ze stolicą gminy Daleszyce, a więc są kluczowe. Dlatego bardzo ważne jest, że droga będzie miała nową nawierzchnię, powstanie brakujący chodnik, a latarnie doświetlą nam bardzo istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa wjazd na obwodnicę – zapowiada burmistrz Dariusz Meresiński.


Droga ma 1550 mb długości. Zadanie obejmuje zaprojektowanie chodnika na długości ok. 750mb oraz remont istniejącego chodnika i nawierzchni.
Wykonawcą projektu zostało Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie „Prosta-Projekt” z Chmielnika. Zadanie będzie realizowane z Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach.