Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach informuje, że od 4 maja 2021 r. na terenie naszego powiatu każde zgłoszenie alarmowe na numer 998 zostanie automatycznie przekierowane do Centrum Powiadamiania Ratunkowego (numer alarmowy 112).

Nie oznacza  to, że po wybraniu numeru alarmowego 998 usłyszymy „głuchy telefon”, ponieważ będzie on nadal działał obok numeru 112 – zmieni się natomiast miejsce odbioru zgłoszenia. Teraz trafi ono od razu do CPR, gdzie operatorzy zweryfikują zgłoszenie i przekażą do strażaków. 

Według rządowych założeń, przekierowanie numeru alarmowego ma odciążyć dyżurnych Państwowej Straży Pożarnej, wyeliminować fałszywe zgłoszenia, skrócić czas oczekiwania na połączenie i wpłynąć na skuteczność udzielania pomocy. Operatorzy CPR mają możliwość powiadomienia o zdarzeniu automatycznie wszystkie służby – poza strażą pożarną, też policję lub pogotowie ratunkowe.