Samorząd miasta i gminy Daleszyce pozyskał dofinansowanie w kwocie blisko 2 mln złotych na remont i przebudowę czterech odcinków dróg o łącznej długości 1,7 km. Drogi zostaną zmodernizowane w Marzyszu, Słopcu ,Mójczy, a także w Daleszycach. Pieniądze pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

1,7 km dróg gminnych przejdzie remonty

Burmistrz miasta i gminy Daleszyce, Dariusz Meresiński, podpisał umowę z wojewodą świętokrzyskim Józefem Brykiem na dofinansowanie przebudowy i remontów czterech niezwykle ważnych odcinków drogowych – Podpisujemy umowy z samorządowcami w ramach usuwania klęsk żywiołowych. Dofinansowanie pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa. To szybka pomoc dla samorządów, które dotknęły klęski żywiołowe: powodzie, burze czy podtopienia. Pieniądze przeznaczone są na odbudowę lokalnej infrastruktury drogowej – mówił wojewoda Józef Bryk.

Dzięki temu wsparciu, już niebawem gmina Daleszyce ogłosi przetargi na realizację czterech ważnych dla mieszkańców inwestycji. I tak, w ramach pozyskanego dofinansowania przebudowana zostanie droga w miejscowości Daleszyce tzw. Ławy na długości 200 metrów. Przebudowę przejdzie też droga wewnętrzna w Marzyszu na długości 400 metrów oraz droga w Słopcu na długości ponad 300 metrów. Remontu doczeka się także droga w Mójczy na długości 800 metrów.

Zakres prac obejmie wykonanie podbudowy oraz jezdni z masy mineralno-bitumicznej, utwardzenie poboczy, regulację zasuw i studzienek, a także roboty przygotowawcze, takie jak karczowanie zakrzaczeń oraz odmulenie rowów i przepustów. Burmistrz Dariusz Meresiński podkreśla znaczenie tych inwestycji dla mieszkańców. - Te inwestycje są dla nas niezwykle ważne. Dzięki pozyskanym blisko 2 milionom złotych będziemy mogli poprawić stan naszych dróg, co bezpośrednio przełoży się na bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Cieszę się , że nasze starania , które rozpoczęliśmy na początku tego roku , w pozyskaniu dofinansowań zarówno do dróg gminnych jak i powiatowych (kwota 5,2 miliona złotych) zakończyły się sukcesem. Podziękowania kieruje do Pana Wojewody Józefa Bryka, pracowników urzędu wojewódzkiego oraz do Pana Artura Gierady posła na sejm RP za pomoc, zrozumienie i szybką reakcję na nasze potrzeby – dziękował burmistrz Dariusz Meresiński podczas podpisania umowy na dofinansowanie.

Będą też remonty dróg powiatowych w gminie Daleszyce

Nie tylko gminne drogi doczekają się modernizacji. Powiat kielecki otrzymał dofinansowanie w wysokości 3,2 mln złotych na remont dwóch dróg powiatowych położonych na terenie gminy Daleszyce. Starosta kielecki Tomasz Pleban poinformował, że środki te pozwolą na remont drogi 1323T Daleszyce-Danków oraz trasy 1305T w Cisowie. Na pierwszą z tych inwestycji pozyskano 1,9 mln zł, a na drogę w Cisowie 1,3 mln zł. To dla mieszkańców Cisowa i Dankowa bardzo dobra informacja chciałabym podziękować wszystkim, którzy pomogli w uzyskaniu tego dofinansowania szczególnie Panu Burmistrzowi Dariuszowi Meresińskiemu, Radnym Rady Miejskiej oraz Radnym Rady Powiatu za przychylność.  Inwestycja ta na pewno poprawi jakość komunikacji na tych drogach  – Anna Kosmala Radna Rady Powiatu.  Wojciech Żebrowski, kierujący Powiatowym Zarządem Dróg, zapowiedział, że przetarg na wykonawcę inwestycji zostanie ogłoszony w sierpniu, a remonty muszą zakończyć się jeszcze w tym roku.

Fundusze na naprawę infrastruktury drogowej w ramach rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostały przyznane trzem samorządom: powiatowi kieleckiemu oraz gminom Daleszyce (powiat kielecki) i Sobków (powiat jędrzejowski). Na drogi gminne i powiatowe położone na terenie gminy Daleszyce łącznie popłynie dofinansowanie w kwocie blisko 5,2 mln złotych. Dzięki tym środkom lokalna infrastruktura drogowa zostanie naprawiona, co znacząco poprawi jakość życia mieszkańców.