Zapraszamy mieszkańców Gminy Daleszyce do udziału w projekcie: Kielecki Uniwersytet Ludowy im. A. Kadłubka.

W ramach projektu realizowane będą:
- Grupowe warsztaty ruchowe i ogólnorozwojowe - zajęcia nordic walking

- Stacjonarne warsztaty rozwijające kompetencje indywidualne: grupowe warsztaty rozwijające i podnoszące  zdolności manualne, aktywizujące fizycznie i umysłowo, a także pełniące role integracji pokoleniowej. warsztaty obejmujące zakresem kształtowanie kompetencji miękkich - postaw obywatelskich, lokalnego patriotyzmu, identyfikacji ze środowiskiem lokalnym, przynależności do grupy, wartości kulturowych i przyrodniczych najbliższego otoczenia, także kultywowania tradycji lokalnych
- Grupowe warsztaty kompetencyjne twórcze:
- warsztaty kowalskie
- przędzarskie
- krawieckie
- garncarskie
- rzeźbiarskie
- malarskie
- pszczelarskie
- kulinarne

Warunkiem przystąpienia do projektu jest złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniem RODO oraz podpisanym regulaminem uczestnictwa.

O przyjęciu uczestnika do projektu decyduje spełnienie kryteriów naboru opisane w punkcie IV Regulaminu oraz kolejność zgłoszeń.

Ilość miejsc ograniczona do 120 osób.

Projekt pt. „Kieleckie Uniwersytet Ludowy im. A. Kadłubka” jest współfinansowany przez Narodowy Instytutu Wolności (NIW) – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020 – 2030.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Kielecki Uniwersytet Ludowy im. Andrzeja Kadłubka"

Formularz rekrutacyjny projektu "Kielecki Uniwersytet Ludowy im. A. Kadłubka"