Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 7.05.2024 r. tj. wtorek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się I sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Miejskiej w Daleszycach.
 2. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Daleszycach nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Daleszycach nowo wybranemu Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce zaświadczenia o wyborze.
 4. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Daleszycach.
 5. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Daleszycach.
 8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Daleszycach prowadzenia obrad.
 9. Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Daleszycach.
 10. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce.
 11. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Daleszycach.