Rozpoczęły się prace przy remoncie drogi powiatowej nr 1319T na odcinku łączącym sołectwa Niestachów i Brzechów.

- Droga prowadząca przez las wymagała interwencji. Niestety pojawiły się w niej spore ubytki, a doraźne ich łatanie nie zdawało egzaminu. Obecna nawierzchnia asfaltowa była też wyjątkowo śliska, co dodatkowo przez jej leśne położenie prowadziło do nieszczęśliwych zdarzeń drogowych. Liczę, na to, że po remoncie komfort i bezpieczeństwo kierowców znacznie się poprawią – mówi burmistrz Dariusz Meresiński.

Przeprowadzone prace będą polegać na wzmocnieniu podbudowy, położeniu nowej nakładki asfaltowej, odmuleniu rowów, wymienieniu przepustów, a także oczyszczeniu i pomalowaniu poręczy mostowych.

Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami spowodowanymi wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót. Prace nad inwestycją nadzoruje Powiatowy Zarząd dróg w Kielcach.

Wartość zadania, które jest współfinansowane z budżetu Gminy Daleszyce to 1 369 996,39 zł z czego 821 997,00 zł pochodzi z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. Z o.o. Dylmex – Inwestycje ze Staszowa.