Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach informuje, że w okresie wakacji 2024 roku organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rodziców (opiekunów prawnych), z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, urodzone w latach 2009- 2017 (wiek dziecka 7-15 lat).

Kasa zaplanowała bezpłatne dwa turnusy dla dzieci z terenu województwa świętokrzyskiego, w następujących terminach:

  • 14.07.2024r. - 03.08.2024r. w Centrum Rehabilitacji Rolników w Horyńcu Zdroju dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu,
  • 31.07.2024r. - 20.08.2024r. w Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju dla dzieci z chorobami układu oddechowego.

Podstawą skorzystania z turnusu przez dziecko jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego leczone jest dziecko. Do wniosku obligatoryjnie powinna zostać dołączona wypełniona informacja o stanie zdrowia dziecka oraz oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.

Wzory dokumentów dostępne są również na stronie internetowej KRUS https://www.gov.pl/web/krus/turnusy-rehabilitacyjne-dla-dzieci-rolnikow-w-2024-roku 

Dodatkowych informacji udziela Pani Justyna Kałucka pod nr tel. 15 8685153.

Wnioski należy składać do dnia 31.05.2024r.

KRUS
Oddział Regionalny w Kielcach