Gmina Daleszyce otrzymała wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 70 000, 00 zł w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – Aktywna tablica. Wsparcie finansowe będzie przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wkład własny na realizację przedsięwzięcia wynosi 17 500 zł, a koszt całkowity wykonania zadania to 87 500 zł.

Głównym celem programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli przez wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami. Korzystanie z nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii pozwoli wprowadzić do szkoły zindywidualizowane podejście do uczniów, dostosować formę nauczania do każdego ucznia, a w przypadku ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zastosować nowoczesne techniki w procesie diagnozy, terapii oraz uczenia się.

Programem objęto następujące jednostki oświatowe, których organem prowadzącym jest Gmina Daleszyce.

Lp.

Nazwa szkoły

Kwota wnioskowana

Finansowy wkład własny

Koszt całkowity

1.

Szkoła Podstawowa im. Generała Tadeusza Buka w Mójczy

35 000,00 zł

8 750,00 zł

43 750,00 zł

2.

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej
w Sukowie

35 000,00 zł

8 750,00 zł

43 750,00 zł

OGÓŁEM

70 000,00 zł

17 500,00 zł

87 500,00 zł

 

logotypy polska