loga ministerestwo kultury gmina osp

Działająca przy OSP i MGOK Orkiestra dęta z Daleszyc „wzbogaci” się o 7szt. nowych instrumentów. Zarząd OSP w Daleszycach przystąpił do rządowego programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.”Infrastruktura kultury” składając wniosek na doposażenie orkiestry dętej w Daleszycach.

Zakup nowego wyposażenia przyczyni się do wymiany zużytych instrumentów, pozyskania młodych muzyków, zwiększenia obsady instrumentalnej, komfortu gry, czystego brzmienia, intonacji, prezentacji orkiestry.

Przystępując do zadania Zarząd OSP ma na celu rozszerzenie oferty kulturalnej i atrakcyjności nauki gry poprzez doposażenie w nowe instrumenty dęte.

Orkiestra oferuje nieodpłatną naukę gry na różnych instrumentach dętych i perkusyjnych, a przygoda z muzyką jest szansą na umożliwienie rozwoju pasji i zainteresowań, nawiązania nowych przyjaźni, zyskania akceptacji i pewności siebie.

Mocnym punktem orkiestry jest otwarcie się na osoby w różnym wieku począwszy od dzieci w wieku 10 lat, po młodzież szkoły średniej, studentów, osoby pracujące. A zatem zespół ten łączy pokolenia, daje możliwość rozwoju muzycznego każdemu, kto wyrazi chęć gry i wykazuje się odpowiedzialnością.

Nowe, dobrej klasy instrumenty, przy odpowiednim poszanowaniu będą służyły kolejnym pokoleniom muzyków.

Koszt zadania zamyka się w kwocie 28700zł z czego dofinansowanie ministerstwa wynosi 20.000zł, Gmina Daleszyce 8.000 zł, środki własne OSP 700 zł.

Zapraszamy wszystkich chętnych do zapisywania do orkiestry w Daleszycach. Bliższe informacje można uzyskać w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach lub pod nr tel. (41) 30 72 251