Komunikat meteorologiczny z godz. 09:24 dnia 16.08.2023

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawiska: Upał

Obszar: województwo świętokrzyskie powiat kielecki oraz powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski

Sytuacja meteorologiczna: Temperatura powietrza miejscami osiągnęła już 27°C. W kolejnych godzinach prognozowany jest dalszy wzrost temperatury powyżej 30°C.