Przebudujemy kolejne drogi wewnętrzne w naszej gminie , które spełniały kryteria rozstrzygniętego naboru w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Większy komfort komunikacyjny zyskają mieszkańcy i użytkownicy dróg lokalnych w Brzechowie, Dankowie, Trzemośnie i Słopcu.

Na przebudowę dróg pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 582.692,00 złotych – to ok. 64% kosztów.

Nasza inwestycja obejmie odcinki dróg zlokalizowane na działkach nr 215/2 w Dankowie (nowy odcinek będzie miał długość nieco ponad 200 m), dz. 211 w Słopcu (95-metrowy fragment drogi w okolicach szkoły), dz. 311 w Trzemośnie (260 m tzw. Opłotki) i dz. 159/1 w Brzechowie (177 m, odcinek od drogi powiatowej do drogi wzdłuż rowu). Wszystkie drogi zyskają nawierzchnie bitumiczne i obustronne utwardzone pobocza.