Przebudowujemy tutaj niemal 400-metrowy odcinek obok świetlicy. Do tej pory droga była wysypana tłuczniem, teraz mieszkańcy zyskają nową asfaltową nawierzchnię i utwardzone pobocza.