prow osp szczecno

Mieszkańcy Szczecna świętowali w sobotę 29 lipca jubileusz 100-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej. Tego dnia oficjalnie otwarta została także rozbudowana świetlica wiejska z remizą OSP. Podczas uroczystości poświęcony i przekazany został nowy sztandar jednostki. - Nasi strażacy ochotnicy w Szczecnie już od stu lat służą mieszkańcom pomocą w najtrudniejszych momentach życia. Z pokolenia na pokolenie przekazywana jest tutaj ta gotowość do ofiarnej pomocy. To ochotnicy, którzy mają wiele innych zadań, rodziny, a jednak gotowi są działać, gdy trzeba, szkolić się, wspierać inne jednostki. Dziękujemy Wam za to – podkreślał burmistrz Dariusz Meresiński.

Jak się okazuje, historia jednostki jest jeszcze dłuższa, niż wskazuje jubileusz, ale za oficjalną datę powstania przyjmuje się rok 1923. - Właściwie już w 1920 roku złożony został wniosek o zatwierdzenie statusu OSP w Szczecnie. 1923 rok to data dopełnienia wymogów, czyli de facto wybudowania strażnicy – przybliża historię jednostki radny Czesław Skrybuś. – Działalność naszej straży obejmowała aż 18 wiosek i przysiółków, a czynnych strażaków było 70-ciu! W obecnym miejscu remiza powstała na przełomie lat 60-tych i 70-tych. Obchodzone dziś stulecie jest dokumentem troski mieszkańców o bezpieczeństwo i rozwój miejscowości – dodaje radny.

Uroczystość była powodem do dumy dla starszych mieszkańców Szczecna i radością najmłodszych, bo z myślą o nich oficjalnie otwarta została w tym dniu noworozbudowana świetlica wiejska. Gmina już zaplanowała tutaj ciekawe zajęcia dla dzieci i młodzieży. Budynek będzie służył także pozostałym mieszkańcom, dlatego wydarzenie zgromadziło przedstawicieli różnych środowisk, m.in. lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

- Świetlica wreszcie będzie mogła pomieścić wszystkich, którzy chcą się integrować i potrzebują miejsca, by wspólnie działać. Budynek jest przestronny i nowoczesny, takiego miejsca w Szczecnie dotychczas brakowało – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.

- Nasze marzenia się ziściły. Mamy wreszcie świetlicę z prawdziwego zdarzenia, bardzo dobre warunki, nowoczesną kuchnię i wyposażenie – mówi przewodnicząca KGW w Szczecnie Iwona Dziedzic. – W najbliższym czasie mamy Dożynki, więc już tutaj będziemy pracować, potem Jarmark na św. Michała, na który tradycyjnie szykujemy stoisko z regionalnym jedzeniem i wreszcie będziemy mogły gotować wspólnie, w nowej kuchni. Od początku współpracujemy z druhami, a teraz nową świetlicę będziemy też dzielić z dziećmi i młodzieżą, która będzie tu mieć swoje zajęcia. Ale muszę podkreślić, że współpraca w Szczecnie dobrze się układa, nie tylko z OSP, ale też ze szkołą, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Szczecna, radnymi, panią sołtys, mieszkańcami. Jesteśmy też ogromnie wdzięczni za starania o rozbudowę świetlicy przede wszystkim burmistrzowi Dariuszowi Meresińskiemu, radnej Annie Kosmali i radnym Rady Miejskiej w Daleszycach – podkreśla przewodnicząca.

Budynek świetlicy w Szczecnie został rozbudowany o dodatkowe pomieszczenia socjalne i gospodarcze, wyremontowany został garaż OSP. Pojawiły się nowoczesne instalacje grzewcze, piec na pellet i panele fotowoltaiczne. Inwestycja kosztowała prawie 1,3 mln zł, z czego 0,5 mln zł gmina pozyskała na ten cel z programu Rozwoju Obszaru Wiejskich.

- Cieszę się, że udało się zjednoczyć tak wiele osób i środowisk, żeby doszło do rozbudowy świetlicy i do zorganizowania tej pięknej uroczystości. Podziękowania należą się burmistrzowi i radnym, druhom ze Szczecna i Zarządowi Miejsko-Gminnemu OSP w Daleszycach, pocztom sztandarowym, orkiestrze , pani sołtys, paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, wszystkim mieszkańcom i gościom – podsumowuje radny Czesław Skrybuś.

Świętowanie jubileuszu OSP rozpoczęło się podczas uroczystej mszy świętej w miejscowym kościele. Obchody uświetniła obecność pocztów sztandarowych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Daleszyce i sąsiedniej Pierzchnicy oraz Koła Łowieckiego Sokół z Kielc. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra dęta z Daleszyc.

Po nabożeństwie uczestnicy przeszli na plac przed noworozbudowaną świetlicą w Szczecnie, w której OSP ma swoją siedzibę. Tutaj poświęcony został nowy sztandar jednostki. Na ścianie remizy odsłonięto tablicę „W hołdzie strażakom założycielom i fundatorom działań Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecnie w służbie Ojczyźnie i społeczeństwu w rocznicę powstania OSP.” Fundatorami sztandaru i tablicy są mieszkańcy i sponsorzy, wśród nich radny Czesław Skrybuś, sołtys Anna Kroma i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecna. Ważnym punktem obchodów było wręczenie odznaczeń dla szczególnie zasłużonych druhów.

Na zaproszenie organizatorów uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście, którzy wpisali się do księgi pamiątkowej OSP. Wśród przybyłych gości był senator Krzysztof Słoń, europoseł Adam Jarubas, poseł Michał Cieślak, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Henryk Milcarz, radna Powiatu Kieleckiego Anna Kosmala, Nadleśniczy Nadleśnictwa Daleszyce Tomasz Guz, radni Rady Miejskiej w Daleszycach z przewodniczącym Rady Rafałem Siwonią oraz sołtysi, fundatorzy i sponsorzy. Wszyscy goście gratulowali jednostce tak pięknego jubileuszu i dziękowali za trud, poświęcenie i ofiarność strażaków oraz życzyli dalszych sukcesów. „Dziękujemy za lata bezinteresownej i wciąż potrzebnej służby. To dzięki Wam lokalna społeczność może czuć się bezpieczna” – podkreślali uczestnicy uroczystości.

Obchody zakończyła defilada pododdziałów i przejazd wozów bojowych przed siedzibą OSP w Szczecnie