Informuję, że w roku 2023 zadanie pn.: „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Daleszyce” zostanie zrealizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 55 879,20 zł oraz z budżetu Gminy Daleszyce w kwocie 83 818,80 zł.

logo abest2023