Na budynku dzwonnicy kościoła parafialnego w Pierzchnicy pw. św. Małgorzaty uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą m.in. mieszkańców Szczecna, którzy brali udział w walkach regularnych oddziałów wojskowych w okresie II wojny światowej.

Przy sporządzaniu listy umieszczonej na pamiątkowej tablicy posłużono się wydaną w 2018 r. książką autorstwa Romualda Sadowskiego pod tytułem: "Słownik biograficzny". Opisuje ona biogramy osób pochodzących z terenów parafii Pierzchnica i Drugnia wraz z przyległościami. Do 1995 r. Szczecno wchodziło właśnie w skład parafii Pierzchnica.

- Nietrudno zauważyć, że nasi krajanie uczestniczyli w największych zmaganiach II wojny światowej, takich jak Obrona Westerplatte, czy Bitwa o Anglię. Ta tablica to kolejny uwieczniony ślad historii, dzięki któremu nazwiska naszych bohaterskich przodków będą przekazywane z pokolenia na pokolenie. – mówił burmistrz Dariusz Meresiński. Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach wsparł inicjatywę wykonania pamiątkowej tablicy.

Książka "Słownik biograficzny" jest dostępna w filii Miejsko-Gminnej Biblioteki w Daleszycach mieszczącej się w przy szkole podstawowej w Szczecnie.