Trwają nowe programy zdrowotne w naszej gminie. Burmistrz Dariusz Meresiński w lutym podpisał umowy na realizację programów szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom dla dzieci i pneumokokom dla seniorów.

Programy pn. „Szczepienia przeciwko pneumokokom w populacji osób starszych w gminie Daleszyce” w 2023 roku oraz „Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w gminie Daleszyce na lata 2023-2027”  są obecnie realizowane w ośrodkach zdrowia w Daleszycach i Sukowie.

Profilaktyka przeciw meningokokom obejmuje dzieci w wieku od roku do dwóch lat. Programem szczepień przeciwko pneumokokom objęte są osoby podwyższonego ryzyka po 65-tym roku życia.

Dbajmy o siebie i swoich bliskich. Korzystajmy z programów dedykowanych naszym mieszkańcom.