W ostatni etap weszła przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słopiec w gminie Daleszyce. Mieszkańcy zyskali nowy chodnik, na jezdni wylana została pierwsza warstwa asfaltu. – Można już zapomnieć o dziurach w nawierzchni i błotnistym poboczu, które uprzykrzają życie pieszym i kierowcom – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.

W ramach zadania droga jest poszerzana do 5,5 metra. Nowa nawierzchnia asfaltowa, chodnik i utwardzone pobocze powstają na odcinku 820 m. Jest to kontynuacja gminnej inwestycji, w ramach której przebudowany został już 840-metrowy fragment drogi.

– To główna ulica biegnąca przez Słopiec Szlachecki, która stanowi dla mieszkańców sołectwa bardzo ważny odcinek komunikacyjny i będzie teraz gwarantować bezpieczny i komfortowy dojazd do domów czy dojście do szkoły – dodaje burmistrz. - Jej „dokończenie” było możliwe dzięki pozyskanemu przez gminę dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Koszt drugiego etapu inwestycji to niemal 1,6 mln zł z czego, aż 788,150 zł to pozyskane przez gminę Daleszyce rządowe dofinansowanie.