Strażacy z jednostki OSP Cisów otrzymali rządową promesę na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Szacowana wartość wozu to około 300 tys. zł, promesa opiewa na kwotę 150 tys. zł, drugą część sumy mają stanowić środki własne i samorządowe.

- Druhowie OSP działają na równi z Państwową Strażą Pożarną, a często są pierwsi na miejscu zdarzenia i muszą być dobrze wyposażeni. To jest inwestycja w bezpieczeństwo nas wszystkich. Bez wkładu własnego gminy realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa – przyznaje burmistrz Dariusz Meresiński.

Uroczyste wręczenie promes dla 32-óch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z regionu świętokrzyskiego odbyło się 3 kwietnia w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Na spotkaniu obecni byli druhowie OSP oraz przedstawiciele samorządów, wśród nich prezes OSP Cisów druh Andrzej Lewański oraz burmistrz Dariusz Meresiński. Promesy wręczali przedstawiciele PSP, wojewoda świętokrzyski, marszałek oraz świętokrzyscy parlamentarzyści. Zakupy nowych wozów są zaplanowane dzięki porozumieniu MSWiA, Komendy Głównej Straży Pożarnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i władz samorządowych.