4 września mieszkańcy Trzemosny bawili się na jedynym w swoim rodzaju, „indiańskim” festynie rodzinnym. Piękna pogoda zachęcała do integracji, ciekawych atrakcji też nie brakowało. - Dziękuję za zaproszenie. Zawsze bardzo miło mi tu wracać, bo daje się tu odczuć ogromną gościnność – podkreślał burmistrz Dariusz Meresiński.

- Festyn w Trzemośnie ma zawsze bardzo ciepły klimat – dodała Anna Kosmala, radna Rady Powiatu w Kielcach. – Widać, że dokładacie starań, żeby spotkanie mieszkańców miało  oryginalny przebieg i wszystkim sprawiło radość.

Najpiękniejsze utwory o miłości wybrzmiały w murach daleszyckiego kościoła. 5 września odbył się tutaj niezapomniany koncert pt. „Wszystko o miłości”.

W daleszyckiej świątyni wystąpiła solistka Marzena Trzebińska, aktorka Ewa Lubacz oraz Strauss Ensemble – zespół specjalizujący się w prezentowaniu muzyki wiedeńskiej, utworzony przez muzyków Filharmonii Świętokrzyskiej. Wieczór poprowadził Artur Jaroń, dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach. W repertuarze zespołu są m.in. walce, marsze i fokstroty, muzyka popularna, filmowa i taneczna. W Daleszycach usłyszeliśmy najpiękniejsze arie, piosenki i utwory instrumentalne, a także wiersze o miłości. Za piękne i bardzo romantyczne spotkanie podziękował artystom oraz zebranej w świątyni publiczności burmistrz Dariusz Meresiński.

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. informuje, że w dniu 14.09.2021 r. (wtorek) w msc. Mójcza w godz. od około 8:00 do 15:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody spowodowane pracami na ujęciu wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 15.09.2021 r. tj. środa o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja nadzwyczajna VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce 2021-2037,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2021 rok,
c) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz budowy infrastruktury telekomunikacyjnej linii kablowej przez GLOBIT ISP.
4. Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Daleszycach
Beata Powałkiewicz

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie -> plik PDF

Do wniosku producent rolny dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie w cel informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego oraz w przypadku posiadania zwierząt gospodarskich kopie zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

W przypadku niekompletnych lub nieprawidłowo wypełnionych wniosków wzywa się poszkodowanego do uzupełnienia wniosku bądź odmawia przyjęcia wraz z podaniem uzasadnienia.

Termin składania wniosków — 20.09.2021 r. (poniedziałek) do godz. 15:30.

Daleszycka organizacja LOOK pracuje nad wydaniem książki. W publikacji znajdziemy wspomnienia mieszkańców naszej gminy na temat walorów przyrodniczych i kulturalnych ziemi daleszyckiej.

W lipcu br. Lokalna Organizacja Ochrony Kultury – LOOK przystąpiła do kolejnego działania grantowego w ramach projektu „Rozwój i promocja obszaru z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego LGD” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Białe Ługi”. Głównym założeniem zadania pn. „Bogactwa i kultura ziemi daleszyckiej” jest wydanie publikacji o tym samym tytule, przedstawiającej walory przyrodnicze i kulturowe gminy Daleszyce”.