Wojewoda świętokrzyski uchylił rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów kieleckiego, staszowskiego i buskiego, w tym na terenie gminy Daleszyce.

Informujemy, że dnia 30.12.2021 r. w dzienniku urzędowym województwa świętokrzyskiego opublikowano rozporządzenie Wojewody świętokrzyskiego nr 17/2021 uchylające rozporządzenie 10/2021 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Tym samym zostały zniesione obszary zapowietrzone i zagrożone na terenie gminy Daleszyce.

Nadal jednak gmina objęta jest ograniczeniami III (strefa czerwona)  zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji WE. (aktualna mapa obszarów z ograniczeniami dostępna jest pod adresem https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/)

Na obszarach objętych ograniczeniami właściciele stad trzody chlewnej powinni posiadać plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstwa zatwierdzony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii jako podstawę do możliwości przemieszczeń trzody poza obszary objęte ograniczeniami.

Rozporządzenie Nr 17/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2021 r.

Od 8 grudnia 2021 r. od godz. 12.00 do 20 stycznia 2022 r., do godz. 12.00. rozpoczynamy rekrutację do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

Pracowicie minął przedświąteczny czas dla uczniów Szkoły Podstawowej w Mójczy. Przedstawiamy krótką relację z wydarzeń, jakie miały miejsce w tej placówce. W klimat bożonarodzeniowego świętowania pięknie wpisuje się także wiersz nauczyciela szkoły, Łukasza Wilczkowskiego, który prezentujemy poniżej.

Komisariat policji w Daleszycach wzbogacił się o dwa nowe oznakowane radiowozy. Zakup samochodów został wsparty m.in. z budżetu naszej gminy. 27 grudnia burmistrz Dariusz Meresiński symbolicznie przekazał kluczyki do aut na ręce komendanta komisariatu, nadkom. Jarosława Płowca.

- Nowe radiowozy ułatwią pracę funkcjonariuszy, pomogą szybciej reagować na sygnały o zagrożeniu i sprawniej docierać do potrzebujących pomocy. Każde wzmocnienie naszego komisariatu bezpośrednio przekłada się na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców, dlatego cieszę się, że mogliśmy się do tego przyczynić i wesprzeć tak ważny zakup – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.

Samochody marki toyota corolla hybrid będą służyć w codziennej pracy funkcjonariuszy komisariatu, który swoim zasięgiem obejmuje teren gmin Daleszyce, Bieliny i Górno. Radiowozy zostały zakupione na mocy porozumienia pomiędzy trzema gminami – każda z nich przekazała po 36,6 tys. zł na Fundusz Wsparcia Policji, co stanowiło 50% kosztów zakupu. Pozostałe pieniądze  w kwocie 111 tys. zł dołożyła Komenda Główna Policji.

 - Radiowozy są wykorzystywane do pełnienia służby patrolowej na terenie trzech gmin, ale również służą do codziennej pracy dla dzielnicowych – mówi asp. szt. Wojciech Zgrzebnicki, kierownik komisariatu w Daleszycach. – Nadmienić należy, iż komisariat Policji w Daleszycach swym zasięgiem obejmuje ponad 394 km2, a w rejonie zamieszkuje ponad 40 tys. osób, co stanowi, iż jest większy od dwóch Komend Powiatowych Policji w województwie świętokrzyskim i stawiany na równi z trzecią.

Nowe radiowozy zastąpiły dwa wysłużone i wyeksploatowane pojazdy. Jak podkreślają funkcjonariusze, pozwalają na sprawne i szybkie oraz bezpieczne dodarcie do miejsc, gdzie występuje zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego, a ponadto są znaczniej bardziej przyjazne środowisku naturalnemu.

To świetna okazja, aby poćwiczyć swoje umiejętności pisarskie, skorzystać ze zdobytej już wiedzy, a także poznać nowe zagadnienia.

Do udziału zachęcamy wszystkich, nie ma żadnych ograniczeń wiekowych - dzieci, młodzież oraz dorosłych. Udział w konkursie jest w 100% bezpłatny!

Już dziś ZAPISZ SIĘ DO KONKURSU na poniższej stronie:

https://dyktanda.pl/konkursy-wypracowan/zimowy-mistrz-wypracowan

Następnie można już przystąpić do wybierania interesujących nas tematów.

Na aktywnych uczestników czekają nagrody gwarantowane! Do ich uzyskania wystarczy zebranie określonej liczby punktów. Oprócz tego przewidziane są nagrody główne, których wartość sięga 2 tysięcy złotych!

Konkurs Zimowy Mistrz Wypracowań potrwa do końca lutego 2022 r. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy zdobycia wymarzonych nagród!

https://dyktanda.pl/konkursy-wypracowan/zimowy-mistrz-wypracowan

logotypy twarde projekty

Zakończyliśmy termomodernizację Szkoły Podstawowej w Brzechowie. Remont trwał pół roku, na jesieni uczniowie już mogli cieszyć się kolorową elewacją swojej „podstawówki”, a w ostatnich tygodniach trwały prace wykończeniowe wewnątrz budynku. W efekcie szkoła stała się nowoczesna, komfortowa i przyjazna dla środowiska naturalnego.

W ramach inwestycji wymienione zostały okna i drzwi zewnętrzne budynku, ocieplone ściany zewnętrzne i strop. Modernizacji poddano instalację centralnego ogrzewania, stary piec został wymieniony na opalany ekologicznym paliwem pellet, do ogrzewania służy także pompa ciepła, cały system jest również wspomagany przez instalację fotowoltaiczną, która zasila szkołę w „zieloną” energię elektryczną.

- W budynku jest dużo nowoczesnych i korzystnych dla środowiska rozwiązań, takich jak panele fotowoltaiczne, nowy piec, docieplenie ścian i wymiana okien, co ogranicza ubytki ciepła i wpływa na niższą emisyjność dwutlenku węgla do atmosfery – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński. – Ten efekt ekologiczny jest podstawowym zadaniem projektu, ale zmniejszając zapotrzebowanie na energię i paliwa znajdujemy też oszczędności. Nie bez znaczenia jest też, że całkowicie zmienił się wygląd budynku, który wreszcie cieszy oko i może być powodem do dumy mieszkańców Brzechowa.

W gminie Daleszyce termomodernizacji poddanych zostało już w sumie jedenaście obiektów użyteczności publicznej, kolejnym będzie drugi budynek Szkoły Podstawowej w Szczecnie, gdzie trwają prace projektowe. Warto wspomnieć, że podobny projekt jest realizowany w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach przy Placu Staszica, gdzie przebudowa i modernizacja jest już na etapie końcowym.

- Budynki, które sukcesywnie poddajemy termomodernizacji, nie tylko zmieniają się nie do poznania, ale przede wszystkim stają się komfortowe i bezpieczne dla użytkowników – mówi burmistrz. – Nasze szkoły wyróżniają się też kolorowymi elewacjami, dzięki którym stały się wizytówką gminy Daleszyce. Budynki są estetyczne i przyjazne najmłodszym, cieszą też mieszkańców, którzy widzą, jak za sprawą takich właśnie inwestycji ich miejscowości się rozwijają i zmieniają na lepsze.

Zadanie kosztowało niemal 1,9 mln zł, na jego realizację gmina pozyskała dofinansowanie ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.