Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niestachowie bierze udział w projekcie „Laboratoria Przyszłości”. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach informuje, że od 22 stycznia zmianie ulegną godziny kursowania linii nr 33, przebiegającej przez Suków Babie. Poniżej zamieszczamy aktualny rozkład jazdy wraz z informacją ZTM.

https://ztm.kielce.pl/aktualnosci/1873-wydluzenie-trasy-i-zmiana-godzin-kursowania-linii-33.html

Wojewoda świętokrzyski wydał 17 stycznia 2022 r. rozporządzenie uchylające ustanowione 2 grudnia 2021 roku na terenie powiatu kieleckiego i jędrzejowskiego obszary zapowietrzone i zagrożone, określone w stosownej odległości od ogniska choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF).  

Całkowity koszt Programu – 1 833 705,00 zł.

         Gmina Daleszyce realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- Edycja 2022”.  Program  skierowany jest do 55 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Daleszyce posiadających orzeczenie o znacznym  lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Ponadto Program kierujemy dla 15 dzieci w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

17 stycznia na daleszyckim rynku stanie „Audikabus”, w którym można będzie wykonać krótkie, bezinwazyjne badanie, wstępnie wykrywające głębokość niedosłuchu. Na badania nie są prowadzone zapisy, mogą z nich skorzystać wszyscy mieszkańcy powyżej 40. roku życia.

Audikabus będzie stał w Daleszycach w poniedziałek w godzinach 9-14.