Już w najbliższą niedzielę w naszej gminie odbędą się Dożynki. Co to za wydarzenie  i dlaczego jest tak ważne? Odpowiedź znajdziecie w poniższym artykule.

Dożynki to najważniejsze święto dla wszystkich, którzy związani są pracą na ziemią i jej plonami. Obchody tego wydarzenia przypadają na czas, gdy pustoszeją pola, a praca na nich dobiega końca. Jest to pora pełna radości i dumy z dobrze wykonanej pracy oraz czas, gdy ludzie wsi mogą odpocząć i pomyśleć o przyjemnościach.

Zakończenie zbiorów celebrowano od niepamiętnych czasów. Niemal od chwili, gdy ludzie nauczyli się uprawiać ziemię. W czasach, gdy gospodarka rolna była jeszcze w powijakach, a na zbiory czyhało wiele niebezpieczeństw, udane żniwa były wielkim wydarzeniem. Słabe zbiory oznaczały nie tylko brak dochodów, jak obecnie ale mogły skazać całą społeczność na głód lub nawet śmierć podczas nadchodzącej zimy.

Od godz. 07:30 dnia 17.08.2023 r. do godz. 07:30 dnia 20.08.2023 r. prognozowane są są burze z opadami deszczu 20-35 mm lub porywami wiatru o prędkości 70-85 km/h. Lokalnie opady gradu.


Zjawiska: Upał/2

Ważność: Od godz. 07:30 dnia 18.08.2023 r. do godz. 07:30 dnia 21.08.2023 r.

Sytuacja meteorologiczna: Temperatura maksymalna przez kolejne dni wyniesie 30-34°C, temperatura minimalna w nocy od 18°C.

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Kolejne zadanie inwestycyjne w celu poprawy bezpieczeństwa na newralgicznym skrzyżowaniu obwodnicy Daleszyc zostanie zrealizowane. Gmina pozyskała dofinansowanie i znalazła wykonawcę zadania. 9 sierpnia burmistrz Dariusz Meresiński podpisał umowę na budowę oświetlenia ulicznego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 764 (obwodnica Daleszyc) z drogą powiatową nr 1322T (ulicą Kościuszki w kierunku Słopca) oraz oświetlenia przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej.

- To jeden z najważniejszych odcinków na mapie drogowej naszej gminy i bardzo ważna inwestycja, którą realizujemy z myślą o bezpieczeństwie wszystkich użytkowników tych dróg, zarówno kierowców, jak i pieszych – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński. – Zadanie będzie wykonane dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu z Urzędu Marszałkowskiego oraz zabezpieczeniu środków w budżecie gminy. Doświetlenie tego skrzyżowania będzie miało duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa, ale oznacza też większy komfort dla wszystkich użytkowników, którzy korzystają z przejazdu, przejść i usytuowanych tutaj przystanków autobusowych – dodaje burmistrz.

Wykonawcą inwestycji jest firma Elektro-Dami z Kielc. Koszt zadania, które będzie gotowe w ciągu pół roku, to 423.120,00 zł.

To kolejne skrzyżowanie na wybudowanej w 2019 roku obwodnicy, które zostanie doświetlone. Podobna inwestycja została zrealizowana na skrzyżowaniu drogi Suków-Mójcza, gdzie również oświetlone zostało skrzyżowanie obwodnicy z drogą powiatową i sąsiednie przejścia dla pieszych.

Przedstawiciele środowisk kombatanckich oraz burmistrz Dariusz Meresiński wraz z mieszkańcami gminy Daleszyce uczcili 79. rocznicę wymarszu I Batalionu 4 P.P. Leg. AK na koncentrację do miejscowości Siodła w ramach akcji „Burza”, „Deszcz”, „Zemsta”. Uroczystości odbyły się 13 sierpnia. Wspomniano polową mszę i przysięgę partyzantów złożoną na daleszyckim rynku.

Obchody rozpoczęła Msza Święta w kościele parafialnym św. Michała Archanioła w Daleszycach odprawiona  w intencji poległych bohaterów sierpnia 1944 roku. Uroczystość uświetniła obecność pocztów sztandarowych środowisk kombatanckich i Ochotniczych Straży Pożarnych, orkiestry dętej i harcerzy. Dowódcą uroczystości był Marek Oczkowicz. Po nabożeństwie delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem poległych w obronie Ojczyzny w latach 1935-45 członków ruchu oporu znajdującym się na Placu Cedry oraz pod figurą Matki Bożej na rynku, gdzie 79 lat temu partyzanci z Armii Krajowej składali przysięgę przed wymarszem.

Jak przypominają historycy, 11 sierpnia 1944 roku w Daleszycach stawiły się trzy kompanie, w tym 220 partyzantów pod dowództwem ppor. Mariana Sołtysiaka „Barabasza”, wśród których miało być 51 mieszkańców Daleszyc, ponad 200 żołnierzy pod dowództwem por. Michała Szreka „Zapały” (wśród nich plutony ze Szczecna, Marzysza czy Kranowa) i 120 ludzi ppor. Leona Stoli „Dęba” przybyłych z rejonu Stopnicy-Szydłowa. Partyzanci uzbrojeni byli w broń z magazynów broni zrzutowej odebranej na polach Radlina i Kranowa oraz w broń zdobytą po wygranej bitwie „Wybranieckich” z kolumną wojsk niemieckich usiłujących się przebić przez Daleszyce 3 sierpnia.

Historyczna polowa msza święta dla partyzantów została odprawiona pod figurą Matki Bożej na rynku w Daleszycach przez ks. Henryka Peszkę pseudonim „Wicher”, w trakcie której żołnierze złożyli przysięgę i otrzymali absolucję generalną. Ok. godz. 17-tej nastąpił wymarsz z Daleszyc. Kompanie przeszły na koncentrację do miejscowości Siodła. Pierwszym zadaniem miało być opanowanie Kielc, ale plany nie udały się ze względu na przeważające siły niemieckie. Bataliony otrzymały rozkaz wymarszu w kierunku walczącej Warszawy, ale dotrzeć się tam nie udało. Zostali rozproszeni i zdziesiątkowani w potyczkach z okupantem, rażąco przeważającym nad partyzantami w uzbrojeniu i liczebności.

- Upamiętniamy bohaterów, którzy odpowiedzieli na apel, by ruszyć na odsiecz okupowanym miastom i ciemiężonej ludności. Ich przysięga złożona w Daleszycach, by bronić ludzkiego życia i Ojczyzny przed okupantem, powinna wciąż wybrzmiewać w naszej pamięci. W ten sposób pielęgnujemy naszą historię i chronimy ją dla przyszłych pokoleń, a razem z pamięcią wyrażamy troskę o najwyższe wartości – wolność i pokój – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.

Wieńce w hołdzie poległym złożyły delegacje Światowego Związku Żołnierzy AK, Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach na czele z burmistrzem Dariuszem Meresińskim oraz przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Siwonia i wiceprzewodnicząca Beata Powałkiewicz, wicestarosta Tomasz Pleban wraz z radną Anną Kosmalą, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej, przedstawiciele Szkoły Podstawowej imienia Pułkownika Mariana Sołtysiaka ,,Barabasza” w Daleszycach, Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych, Nadleśnictwo Daleszyce, Bank Spółdzielczy Daleszyce-Górno oraz sołtysi, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach oraz  jednostek pomocniczych.

Na zakończenie Pan Andrzej Błaszczyk podziękował wszystkim za udział w tej przepięknej patriotycznej uroczystości i zaprosił za rok na obchody 80 rocznicy.

Organizatorami uroczystości byli Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce oraz Okręg Świętokrzyski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koło w Daleszycach.

Przebudujemy kolejne drogi wewnętrzne w naszej gminie , które spełniały kryteria rozstrzygniętego naboru w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Większy komfort komunikacyjny zyskają mieszkańcy i użytkownicy dróg lokalnych w Brzechowie, Dankowie, Trzemośnie i Słopcu.

Na przebudowę dróg pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 582.692,00 złotych – to ok. 64% kosztów.

Nasza inwestycja obejmie odcinki dróg zlokalizowane na działkach nr 215/2 w Dankowie (nowy odcinek będzie miał długość nieco ponad 200 m), dz. 211 w Słopcu (95-metrowy fragment drogi w okolicach szkoły), dz. 311 w Trzemośnie (260 m tzw. Opłotki) i dz. 159/1 w Brzechowie (177 m, odcinek od drogi powiatowej do drogi wzdłuż rowu). Wszystkie drogi zyskają nawierzchnie bitumiczne i obustronne utwardzone pobocza.