Gmina Daleszyce rozstrzygnęła przetarg na budowę oświetlenia ulicznego w sześciu miejscowościach. Zadania będą realizowane w Borkowie i Borkowie-Podmarzyszu, Sukowie, Mójczy, Cisowie i Kranowie.

18 maja burmistrz Dariusz Meresiński podpisał umowy z wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w zamówieniu publicznym. O uzupełnienie oświetlenia zadbają dwie firmy: Nice Proj z Tumlina oraz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Zakład Instalacji Elektrycznych i Pomiarowych ze Szczecna.

W ramach budowy sieci oświetlenia drogi wewnętrznej na terenie Cisowa postawione zostaną dwa nowe słupy, dwa wysięgniki zostaną też zamontowane na słupach istniejących, przewidziano nowoczesne LEDowe oświetlenie. W Borkowie-Podmarzyszu zbudowane będzie oświetlenie na istniejących słupach. Przewidziana jest budowa skrzynki oświetlenia drogowego, podwieszenie przewodów i montaż trzech wysięgników z oprawami LED. W ramach kolejnego zadania – w Borkowie również rozbudowa oświetlenia dróg wewnętrznych będzie prowadzona na istniejących słupach, z podwieszeniem przewodów i montażem dwóch opraw LED. Podobne zadanie będzie realizowane w Kranowie, tutaj też przewidziano wyprowadzenie ze skrzynki drugiego obwodu oświetlenia z montażem sześciu opraw LED. W Sukowie oświetlenie będzie uzupełniane na odcinku ulicy Dymińskiej w kierunku na Borki. Przewidziano montaż przewodu i trzech lamp na istniejących słupach.  W Mójczy planowana jest rozbudowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej, ulicy Chabrowej, wymiana dwóch słupów i montaż dwóch opraw oświetleniowych.

Wszystkie uzupełnione lampy uliczne będą wyposażone w sterownik zgodny z istniejącym systemem sterowania w gminie Daleszyce. Termin realizacji zadań wyznaczono do końca sierpnia.

Gmina jest również w trakcie postępowania przetargowego na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Danków w kierunku Smykowa, gdzie zamontowanych ma być 9 słupów z nowoczesnym oświetleniem.

Leśnicy, przedstawiciele mediów i samorządowcy – wśród nich burmistrz Dariusz Meresiński – zasadzili wspólnie las w ramach akcji „Łączą nas drzewa”. Dzięki inicjatywie Nadleśnictwa Daleszyce, w okolicach Marzysza i Borkowa posadzonych zostało dwa tysiące dębów.

Sadzonki pochodzą z Gospodarstwa Nasienno-Szkółkarskiego w Sukowie-Papierni, w którym co roku dojrzewa nawet 3 mln młodych drzewek. Pracownicy Nadleśnictwa pokazali gościom, jak wygląda „produkcja lasu” – od pozyskania nasion po ich wysiew i pielęgnację, która w szkółce jest niemal w pełni zautomatyzowana. Gospodarstwo powstało cztery lata temu i jest jednym z najnowocześniejszych w kraju. Uprawia się tu sadzonki sosny, dębu, buka i lipy. 

Do odnowienia fragmentu lasu zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego, Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz burmistrz Daleszyc Dariusz Meresiński. – Warto wspierać działania ekologiczne prowadzone na terenie naszej gminy, to ma znaczenie dla nas dziś i będzie niezwykle ważne dla naszych dzieci w przyszłości – podkreśla burmistrz. – Jednocześnie nasi leśnicy pokazują, że nie trzeba rezygnować z postępu cywilizacyjnego, żeby z powodzeniem troszczyć się o środowisko naturalne.

Akcja „Łączą nas drzewa” jest prowadzona przez Lasy Państwowe z inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy.

Najmłodsi zawodnicy Akademii Piłkarskiej Spartakusa Daleszyce ciężko pracują i świętują serie tryumfów. Piłkarska wiosna zwiastuje dobry sezon naszym żakom i młodzikom.

W miniony weekend drużyna żaków młodszych AP Spartakusa zainaugurowała swój udział w cyklu pięciu turniejów organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej, który odbył się w Busku-Zdroju. „Nasi młodzi futboliści odnieśli komplet zwycięstw, świetnie się przy tym bawiąc oraz prezentując swoje indywidualne umiejętności” - relacjonują trenerzy. Wyniki spotkań w grupie nie pozostawiają złudzeń co do świetnej formy żaczków: Spartakus Daleszyce 4-0 Futsal Nowiny, Spartakus Daleszyce 1-0 AKS Busko Zdrój, Spartakus Daleszyce 3-1 DAP II Kielce, Spartakus Daleszyce 7-0 KKP Korona II Kielce.

Udany był też weekend w wykonaniu Młodzików Młodszych, którzy zwyciężyli 4:0 w spotkaniu z ŁKS Probudex Łagów. „Chłopcy rozegrali bardzo dobre spotkanie, dominacja i kontrola piłki była widoczna przez cały mecz. Stworzyliśmy naprawdę dużo sytuacji, wystarczy troszkę spokoju przy bramce rywala i będzie jeszcze lepiej” – podsumowali trenerzy.

Na wysokim poziomie stało też spotkanie Młodzików Starszych, którzy jednak ulegli 1:0 drużynie DAP Kielce. Choć mecz był wyrównany, o przegranej zdecydował jeden błąd, kiedy nasi zawodnicy stracili bramkę z rzutu różnego, która jak się okazało była jedyną w tym pojedynku.

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 27.05.2021 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.
Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja przedstawiciela Wojewódzkiego Biura Spisowego dotycząca popularyzacji spisu powszechnego ludności przez Internet w województwie świętokrzyskim.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
7. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
8. Sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020’’.
9. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce ,,Raportu o stanie gminy za 2020 rok”.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2021-2032,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2021 rok,
c) określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Daleszycach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
d) wyrażenia  zgody na wszczęcie  procedury ustanowienia sztandaru dla Miasta i Gminy Daleszyce.

11. Interpelacje.
12. Zapytania i sprawy różne.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Siwonia

Międzynarodowe święto zostało ustanowione w 2017 roku przez ONZ. Inicjatorzy obchodów przypominają wszystkim, że to właśnie od owadów zapylających zależy przyszłość ludzkości. Tymczasem degradacja środowiska i nadużywanie preparatów chemicznych w rolnictwie nagminnie powoduje śmierć pszczelich rodzin.
Mamy ogromny wpływ na własną przyszłość. Podstawą jest uświadamianie wszystkich co do znaczenia owadów w ekosystemie i dbanie o równowagę w korzystaniu z zasobów natury. Wystarczy przypomnieć, że produktami, jakie otrzymujemy od tych owadów, są nie tylko miody, kit i pyłki.

Ruszyła kolejna edycja konkursu grantowego „Równać szanse”. Misją programu jest wyrównywanie szans młodych ludzi z małych miejscowości na ich start w dorosłe życie. W tym roku uwzględnione zostaną projekty odpowiadające na potrzeby młodzieży wynikające z pandemii.
Celem konkursu ogłoszonego w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2021” jest wsparcie projektów, które będą rozwijać kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi, które będą przydatne obecnie i ułatwią im start w dorosłe życie.