Informuję, że w dniu 29 września 2023 r. zostało zakończone zadanie pn.: „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Daleszyce”, które zostało zrealizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 55 213,06 zł oraz z budżetu Gminy Daleszyce w kwocie 83 219,18 zł.

Starostwo Powiatowe w Kielcach wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa organizuje 13 października zbiórkę tego bezcennego leku. W godzinach od 8 do 12 przed budynkiem starostwa stanie krwiobus - mobilny punkt poboru krwi. Liczymy na wsparcie krwiodawców

Krew potrzebna jest każdego dnia. To bezcenny dar, jaki możemy podarować drugiemu człowiekowi, a którego nie można kupić ani wyprodukować. Może go ofiarować tylko człowiek – Honorowy Dawca Krwi. Pomoc krwiodawców jest stale potrzebna.

Najbliższa okazja, by oddać krew będzie już 13 października. Tego dnia przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kielcach stanie ambulans RCKiK, w którym będzie można oddać krew w godzinach 8-12.

Zachęcamy do udziału w akcji honorowego dawstwa krwi szczególnie pracowników kieleckiego starostwa, ale liczymy na włączenie się w naszą zbiórkę krwi wszystkich chętnych, którzy mogą podzielić się tym bezcennym darem.

Głęboko wierzymy w Waszą gotowość do pomocy innym i zaangażowanie w tak ważną sprawę, jak ratowanie życia poprzez honorowe oddawanie krwi.

Kto może oddać krew? Osoby, które mają od 18 do 65 lat, cieszą się dobrym zdrowiem i ważą co najmniej 50 kilogramów. Krew można być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet , przy czym przerwa pomiędzy kolejnymi donacjami nie może być krótsza niż 8 tygodni.

Szczegółowe informacje o tym, kto może zostać dawcą dostępne są na stronie https://www.rckik-kielce.com.pl/

Serdecznie zapraszamy w piątek, 13 października na akcję honorowego dawstwa krwi przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kielcach.

KRWIODAWCY! LICZYMY NA WASZĄ OBECNOŚĆ!!!

Koniec z gimnastyką na szkolnym korytarzu – uczniowie z Borkowa ćwiczą już w nowo wybudowanej sali gimnastycznej. Nowoczesny obiekt, który powstał przy szkole podstawowej, został uroczyście otwarty.

Społeczność szkolna Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Borkowie zyskała świetnie wyposażone pomieszczenia, a przede wszystkim wymarzone miejsce do gier, zabaw i spotkań integracyjnych. O tym jakie dyscypliny sportowe są ulubione wśród młodzieży opowiedziała specjalnie przygotowana na tę okazję, olimpijska akademia.