Informujemy, że Gmina Daleszyce w ramach Umowy Nr 5/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 roku - zawartej pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Daleszyce, otrzymała pomoc finansową od Powiatu Kieleckiego w wysokości 2500,00 zł na realizację zadania związanego z ochroną przyrody, w tym urządzaniem i utrzymywaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków pn. „Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gminy Daleszyce”.

W ramach tej pomocy zakupiono 55 szt. drzew i 60 szt. krzewów miododajnych z rodzaju: Klon, Głóg, Jarząb, Jabłoń, Wierzba, Wiciokrzew, Trzmielina. Rośliny zostały przekazane do wykonania nasadzeń w następujących miejscowościach: Borków, Brzechów, Cisów, Daleszyce, Marzysz, Mójcza, Niwy, Słopiec, Smyków, Suków, Trzemosna.

Nasadzenia drzew i krzewów miododajnych mają na celu zwiększenie populacji pszczół, których liczba w ostatnich latach spada, na skutek chorób rodzin pszczelich, jak również stosowania pestycydów.