Gmina Daleszyce ogłosiła przetarg na wykonanie robót budowlanych związanych z drogami. Chodzi o budowę drogi w Borkowie (za szkołą), utwardzenie kostką brukową pobocza w Wójtostwie-Dankowie i  położenie masy asfaltowej na parkingu przy ośrodku zdrowia w Szczecnie.

Zadanie pierwsze dotyczy przebudowy drogi wewnętrznej w Borkowie. Konieczne są tu do przeprowadzenia roboty geodezyjne, przygotowanie podłoża i ułożenie kolejnych warstw konstrukcyjnych jezdni. Inwestycja ma być gotowa do końca sierpnia.

W miejscowości Wójtostwo-Danków przy drodze powiatowej wykonawca ma utwardzić pobocze kostką betonową. Zadanie polega na przygotowaniu robót pomiarowych, rozebranie (w niektórych miejscach) dotychczasowej nawierzchni i ułożeniu nowej na długości 1440m. Zadanie ma być zakończone do połowy przyszłego roku.

Zadanie trzecie polega na wykonaniu parkingu przy ośrodku zdrowia w Szczecnie. Wykonawca będzie musiał przygotować odpowiednio podłoże, wzmocnić istniejącą podbudowę i położyć nawierzchnię asfaltową.  Nowa nawierzchnia ma być gotowa do końca sierpnia.